kw_lokale
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział sprawuje nadzór nad prawidłowym administrowaniem mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy w zakresie eksploatacji lokali mieszkalnych i obsługi terenów przynależnych do budynków, w tym w szczególności w zakresie:

 1. właściwego zasiedlania lokali mieszkalnych,
 2. zawierania umów najmu,
 3. naliczania opłat czynszowych i innych opłat związanych z używaniem lokali,
 4. zapewnienia dostawy mediów, utrzymania porządku i czystości w budynkach i na terenach administrowanych. W tym zakresie nadzoruje pracę 6-ciu administracji terenowych DOM-ów.

 

Informacje i zarządzenia:

 1. Zarządzenie nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m.kw. powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicicelem jest miasto stołeczne Warszawa (doc, odt)
 2. Uchwała nr XXXVIII/239/2013 Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w sprawie określenia na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy granic stref stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy
 3. Strefy czynszu - graficznie
 4. Oświadczenie o ilości osób ( doc, odt )
 5. Deklaracja o dochodach (doc, odt )
 6. Ankieta w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego (doc, odt )
 7. Wykaz nieruchomości zabudowanych objętych działaniem dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy, co do których przed Prezydentem m.st. Warszawy toczą się postępowania administracyjne o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego wg stanu na dzień 31.08.2015 r