• W ramach 5. edycji budżetu partycypacyjnego do podziału było ponad 64 miliony złotych.
  • Mieszkańcy zgłosili 2 433 projekty, do etapu głosowania zostało zakwalifikowanych 1 628 projektów dotyczących 18 dzielnic.
  • Głosowało blisko 90 tys. warszawiaków.
  • Zrealizowanych będzie 850 projektów na łączną kwotę 62 348 896 zł.
  • W sumie oddanych zostało 89 807 głosów: 95% elektronicznie, 5% z wykorzystaniem papierowych kart. 61% osób głosujących stanowiły kobiety, a 39% mężczyźni. Najczęściej głosowały osoby w wieku pomiędzy 35 a 44 rokiem życia. Udział grup wiekowych 25-34 lata i 35-44 lata w strukturze głosujących stanowił 58%.Największe zainteresowanie głosowaniem odnotowano na Białołęce. W głosowaniu wzięło udział 76 mieszkańców dzielnicy na 1000. Na kolejnych miejscach pod względem zainteresowania znalazł się Mokotów i Wilanów
  • W warszawskiej, piątej edycji budżetu partycypacyjnego zgłoszono 2,4 tys. projektów, z czego do głosowania zostało dopuszczonych 1,6 tys.
  • Ostatecznie w 2019 r. ma być zrealizowanych 856 projektów, a ich koszt wyniesie 62 mln zł.

 

W V edycji budżetu partycypacyjnego na Mokotowie głosami mieszkańców do realizacji zostało wybranych 76 projektów.

Gratulujemy pomysłodawcom zwycięskich wniosków.