Szanowni Najemcy lokali użytkowych!

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii zaistniała konieczność podjęcia działań prewencyjnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS – CoV – 2. W wyniku powyższych działań wielu Najemców komunalnych lokali użytkowych było zmuszonych do zamknięcia lub ograniczenia prowadzenia działalności. Jednocześnie informujemy, że obecnie obowiązujące przepisy prawa miejscowego pozwalają na podjęcie działań przez m.st. Warszawa, umożliwiających przedsiębiorcom łatwiejsze przejście przez ten trudny okres. Formy wsparcia, z których możecie Państwo skorzystać zostały opisane poniżej.

1.    Obniżenie czynszu.

•    W świetle Uchwały nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 roku oraz Zarządzenia nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zasad najmu lokali użytkowych istnieje możliwość jednokrotnego obniżenia czynszu z powodu pogorszenia sytuacji finansowej najemcy z ważnych przyczyn losowych, przy czym obniżenie czynszu nie może przekroczyć 3 miesięcy w okresie 5 lat.

•    Wnioski o zastosowanie obniżenia czynszu składać mogą wszyscy najemcy miejskich lokali użytkowych, których działalność została dotknięta konsekwencjami epidemii – mailowo na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WZÓR 1 -  dla najemców, którzy zaprzestali prowadzenia działalności i branża jest ujęta w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 poz. 433), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z dnia 20 marca 2020 r. poz. 491) lub Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 566 z późn. zm.)

WZÓR 2 – dla najemców, którzy zaprzestali prowadzenia działalności, ale branża nie jest ujęta w w/w Rozporządzeniach

WZÓR 3 – dla najemców, którzy nadal prowadzą działalność, ale w ograniczonym zakresie, a branża jest ujęta w w/w Rozporządzeniach

WZÓR 4 – dla najemców, którzy nadal prowadzą działalność, ale w ograniczonym zakresie, a branża nie jest ujęta w w/w Rozporządzeniach

•    W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski najemców, których branże zostały wymienione w w/w Rozporządzeniach

•    Granicę dopuszczalnych obniżek czynszu wyznacza suma miesięcznych wydatków obciążających wynajmującego.

•    We wniosku przede wszystkim muszą znaleźć się dane identyfikujące najemcę, dane kontaktowe oraz adres wynajmowanego od m.st. Warszawy lokalu. Wniosek powinien być również odpowiednio umotywowany, tj. określać w jaki sposób obecna sytuacja wpłynęła na finanse najemcy oraz własnoręcznie podpisany przez wnioskodawcę. Do wniosku należy dołączyć stosowne oświadczenie, a w przypadku podmiotów nadal prowadzących działalność - dokumenty księgowe potwierdzające faktyczny spadek obrotów.

•    Wnioski można składać na innych, niż przedstawione powyżej wzorach, jednakże muszą one spełniać te same kryteria formalne. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z opiekunem lokalu lub pod numer telefonu: (22) 549 37 54


2.    Ulga w spłacie należności wobec miasta st. Warszawy
W świetle § 4 ust. 1 Uchwały nr LXXXIX/2643/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej, najemca (posiadający zadłużenie) może w każdej chwili złożyć wniosek o:
- odroczenie spłaty całości lub części należności lub
- rozłożenie na raty całości lub części należności,
jeżeli przemawiają za tym udokumentowane trudności płatnicze dłużnika.
W razie pytań dotyczących punktu 2 zapraszamy do kontaktu z Działem Windykacji i Egzekucji Należności pod numerem telefonu: (22) 549 37 29