Zapraszamy do zapoznania się z listą budynków, na których możliwe jest umieszczanie nośników reklamowych, szyldów oraz urządzeń do odbioru Internetu i telefonii przez wnioskodawców, którzy spełnią warunki

1. Zarządzenia nr 961/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych wskazań umieszczania reklam i informacji wizualnej w Warszawie na nieruchomościach i innych obiektach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy,

2. Zarządzenia nr 4017/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udostępniania, na okres do lat 3, części powierzchni budynków wchodzących w skład zasobu nieruchomości m.st. Warszawy i zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy oraz zasad zawarcia, po umowie na czas oznaczony, kolejnej umowy z tym samym najemcą/dzierżawcą, w celu udostępnienia tej samej części powierzchni budynków wchodzących w skład zasobu nieruchomości m.st. Warszawy,

3. Uchwały nr 940/11 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu postępowania przy udostępnianiu części powierzchni budynków, którymi gospodaruje Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, w celu umieszczania na nich, na okres do 3 lat, nośników reklamowych/szyldów/urządzeń.

Bliższe informacje uzyskać można w naszej siedzibie przy ulicy Irysowej 19
pokój nr 7, tel. 022 549 37 46

 

Lista budynków