1. Lokale, na które został ogłoszony konkurs ustny

2. Lokale przeznaczone do najmu Uchwałą Zarządu Dzielnicy

3. Lokale przeznaczone do najmu poza procedurą konkursową

4. W trakcie procedowania umowy najmu

5. Najem czasowo wstrzymany

 

Adres lokalu Powierzchnia lokalu Położenie lokalu Wyposażenie lokalu oraz stan techniczny Uwagi Osoba odpowiedzialna za lokal oraz telefon kontaktowy
Lokale, na które został ogłoszony konkurs ustny
Chocimska 31 lokal 36 37,77
(w tym 14,57 pow. piwnicy)
parter i piwnica budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio
z ulicy, okna wychodzące
na ulicę
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), w lokalu można zainstalować licznik energii elektrycznej po wymianie tablicy licznikowej i WLZ, wymiana na koszt i staraniem najemcy po uzyskaniu zgody WM, instalacja wodno-kanalizacyjna, cw, c.o. oraz wc, w lokalu znajduje się doprowadzenie instalacji gazowej, zakorkowane i zaplombowane termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu -
01.02.2019 r.

Pani Jolanta Gniadzik

(22) 549 37 18

J. Dąbrowskiego 44 lokal nr 1c 14,34 suterena budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową
i korytarz piwniczny, okna wychodzące
na podwórze

nstalacja elektryczna (licznik zdjęty), wc wspólne na korytarzu

termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu -
01.02.2019 r.
Pani Kamila Dmochowska (22) 549 37 13
Dolna 30a (front)
lokal 23a
82,88 m2 parter, wejście
z ulicy, witryny wychodzące na ulicę
instalacja elektryczna (licznik
zdjęty), wodno-kanalizacyjna, ciepła woda, C.O. oraz  WC
termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu -
01.02.2019 r.
Pani
Agnieszka Mazan (22) 549 37 18
Rzymowskiego 45 (Gintrowskiego) lokal 52 67,73 parter budynku wielolokalowego, wejście z boku budynku przy ulicy, witryny wychodzące na ulicę instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja gazowa, ciepła woda, c.o. oraz wc termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu -
01.02.2019 r.
Pani Agnieszka Dawidziuk (22) 549 37 95

A. Grottgera 1 lokal 38

16,63 parter  budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio
z ulicy, witryny wychodzące
na ulicę
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, ciepła woda, c.o. oraz wc termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu -
01.02.2019 r.

Pani Jolanta Gniadzik

(22) 549 37 18

A. J. Madalińskiego 48 lokal nr 41

68,98 parter budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio z ulicy, drugie wejście od zaplecza poprzez klatkę schodową, okna wychodzące na ulicę instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, cw, c.o. oraz wc termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu -
01.02.2019 r.
Pani
Kamila Dmochowska (22) 549 37 13
al. Niepodległości 92/98 lokal nr 127 104,80 (w tym 29,15 pow. piwnicy) parter i piwnica budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio z ulicy, drugie wejście od strony podwórza, okna wychodzące na ulicę instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja gazowa odłączona (nieczynna), instalacja wodno-kanalizacyjna, c.o. oraz wc termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu -
01.02.2019 r.
Pani
Marlena Zaszewska
(22) 549 37 17

Stępińska 3
lokal nr 50

49,22 piwnica budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową instalacja elektryczna (licznik zdjęty), w lokalu można zainstalować licznik energii elektrycznej po wymianie tablicy licznikowej i WLZ, wymiana na koszt i staraniem najemcy po uzyskaniu zgody WM, instalacja wodno-kanalizacyjna, cw, c.o. termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu -
01.02.2019 r.

Pani
Agnieszka Mazan

(22) 549 37 18

Odolańska 5
lokal nr 18
43,93 parter budynku wielolokalowego, wejście od podwórza poprzez klatkę schodową, okna wychodzące
na podwórze
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, ciepła woda, c.o. oraz wc termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu -
01.02.2019 r.
Pani
Marlena Zaszewska
(22) 549 37 17
Wiktorska 91
lokal 40
86,42 parter budynku wielolokalowego, wejście z prześwitu bramowego, witryny wychodzące na ulicę instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja gazowa nieczynna (zgłoszona do demontażu), instalacja wodno-kanalizacyjna, c.o., c.w., oraz WC

termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu -

18.01.2019 r.

Pani

Agata Wąsak

(22) 549 37 13

Belwederska 17
lokal nr 27
17,59 parter budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio
z ulicy, witryny wychodzące
 na ulicę
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja gazowa odłączona
(do ewentualnego demontażu), ciepła woda, c.o. oraz wc
termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu - 11.01.2019 r.

Pani Jolanta Gniadzik

(22) 549 37 18

Czerniakowska 127A 17,22 parter budynku wielolokalowego, wejście
z prześwitu bramowego, okna wychodzące
 na ulicę Podchorążych
i podwórko
instalacja elektryczna odłączona od zasilania, brak instalacji wodnej,
w lokalu znajduje się pion kanalizacyjny
DN 80 bez odnogi na poziomie lokalu, grzejnik podłączony
do instalacji
w przyległym budynku.
termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu - 11.01.2019 r.

Pani Jolanta Gniadzik

(22) 549 37 18

Puławska 5
lokal nr  LU-2
120,06
(w tym 23,89 pow. piwnicy)
parter i piwnica budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio
z ulicy, witryny wychodzące
 na ulicę
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja gazowa (gazomierz zdemontowany), ciepła woda, c.o. oraz wc termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu - 11.01.2019 r.

Pani Jolanta Gniadzik

(22) 549 37 18

T. Rejtana 4
lokal nr 43
24,31
(w tym 7,39 pow. piwnicy)
parter budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio
z ulicy, okna wychodzące
na ulicę
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, ciepła woda oraz  c.o.
termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu - 11.01.2019 r. Pani Kamila Dmochowska (22) 549 37 13
Belgijska 5
lokal 32B
39,35 suterena budynku wielolokalowego, wejście przez klatkę schodową od strony podwórza, okna wychodzące na podwórko instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna oraz wc termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu - 16.11.2018 r.

Pani Jolanta Gniadzik

(22) 549 37 18

Podchorążych 15/19 lokal nr 38B 111,45 parter, wejście z klatki schodowej, okna na ulicę i podwórko instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, cw, c.o., (na części lokalu o pow. 28,76 m2) oraz wc postepowanie zakończone

Pani Jolanta Gniadzik

(22) 549 37 18

Lokale przeznaczone do najmu Uchwałą Zarządu Dzielnicy
Bachmacka 1
lok. 101
(w pierwszym konkursie lokal przeznaczony na usługi rzemieślnicze)
14,30 piwnica budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową, okna wychodzące
na podwórze
instalacja elektryczna (licznik zdjęty) lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 6282/2018 z dnia 27.06.2018 r.

Pani

Agata Wąsak

(22) 549 37 13

J. Gagarina 31
lok. 25
(w pierwszym konkursie lokal przeznaczony na usługi rzemieślnicze)
23,71
+
 pow. wc 1,35
suterena, wejście przez klatkę schodową, małe okienka piwniczne na podwórze instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, zgoda Wspólnoty Mieszkaniowej
na korzystanie
z pomieszczenia wc usytuowanego w części wspólnej budynku
lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 6282/2018 z dnia 27.06.2018 r. Pani
Agnieszka Mazan (22) 549 37 18
Kazimierzowska 50
lokal nr 20
44,26 piwnica budynku wielolokalowego, wejście
z korytarza piwnicznego, drzwi
do korytarza bezpośrednio
od strony podwórka, okna wychodzące
na podwórze
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, ciepła woda, c.o. oraz wc
lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 6712/2018 z dnia 3.10.2018 r. Pani Kamila Dmochowska (22) 549 37 13
Orzycka 24
lok. 51
(w pierwszym konkursie lokal przeznaczony na usługi rzemieślnicze)
21,85 suterena budynku wielolokalowego, wejście z boku budynku, okna wychodzące
na ulicę
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, ciepła woda, centralne ogrzewanie,
brak wydzielonego pomieszczenia
na wc, toaleta zamontowana
za kotarą.
lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 6282/2018 z dnia 27.06.2018 r. Pani Agnieszka Dawidziuk (22) 549-37-95
Podchorążych 35 lokal nr 40 147,86 parter, wejście z ulicy i podwórka, okna na ulicę i podwórko Inst. elektryczna (licznik zdjęty), nowy licznik można zainstalować po wymianie deski oraz przewodów WLZ wewnętrznego na koszt        i staraniem najemcy po uzyskaniu zgody Wsp. Mieszkaniowej, inst. wodno-kanalizacyjna, cw, wc, c.o. lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 5285/2017 z dnia 15.11.2017 r.

Pani Jolanta Gniadzik

(22) 549 37 18

Puławska 120/124
lokal nr 87
74,46 parter budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio
 z ulicy, okna wychodzące
 na ulicę
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, ciepła woda, c.o. oraz wc lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 6712/2018 z dnia 3.10.2018 r. Pani
Marlena Zaszewska
(22) 549 37 17
Racławicka 17 lokal nr 13 29,18
(w tym 2,66 pow. piwnicy, piwnica nie jest połączona z lokalem)
parter i piwnica budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio z ulicy, wejście do piwnicy poprzez klatkę schodową, okna wychodzące na ulicę


instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja gazowa odłączona (nieczynna), instalacja wodno-kanalizacyjna, c.o. oraz wc

lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 6963/2018 z dnia 21.11.2018 r. Pani
Marlena Zaszewska
(22) 549 37 17
Tyniecka 40 lokal nr 7 9,97 poddasze budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową, okna wychodzące na ulicę instalacja elektryczna (licznik zdjęty) lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 6963/2018 z dnia 21.11.2018 r. Pani
Marlena Zaszewska
(22) 549 37 17
Lokale przeznaczone do najmu poza procedurą konkursową
Czerska 1
lokal 30
7,03 m2
+
0,25 m2 wspólne WC
poddasze, wejście przez klatkę schodową instalacja elektryczna (licznik zdjęty), wodno-kanalizacyjna, ciepła woda oraz wspólne WC lokal przeznaczony do najmu w drodze indywidualnych negocjacji

Pani
Agnieszka Mazan

(22) 549 37 18

Kazimierzowska 68 53.10 Piwnica, wejście przez klatkę schodową Instalacja elektryczna- do wymiany, do remontu lokal przeznaczony do najmu w drodze indywidualnych negocjacji Pan Paweł Sokołowski (22) 549-37-17
Różana 7
l
okal nr 4/5
Lokal

położony w bezp.
sąsiedztwie
Centrum
Lokalnego Skwer
S. Broniewskiego
"Orszy"
17,80 piwnica, wejście
przez klatkę
schodową
inst. elektryczna-licznik
zdjęty, zw, inst.
kanalizacyjna, wc, brak
ogrzewania; do remontu,
ściany zagrzybione-do
skucia, kraty zewnętrzne w
oknach są na częściach
wspólnych budynku
wpłynęło podanie o najem
Pani Kamila
Dmochowska
(22) 549-37-13

Podchorążych 4

lokal 21

38,99 piwnica budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową, okna na podwórze instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, c.o. wpłynęło podanie o najem

Pani Jolanta Gniadzik

(22) 549 37 18

W trakcie procedowania najmu

J. Dąbrowskiego 1 lokal nr 1 98,04 w tym piwnica 23,68 Parter+piwnica, wejście od ulicy oraz z klatki schodowej, piwnica-wejście z klatki schodowej, nie jest połączona z lokalem, okna i witryna na ul. J. Dąbrowskiego i podwórze Inst. elektryczna (licznik zdjęty), w lokalu można zainstalować licznik po wymianie tablicy licznikowej na koszt i staraniem najemcy, inst. wodno-kanalizacyjna, c.o., cw, wc w trakcie podpisywania umow Pani Marlena Zaszewska
(22) 549 37 17
A. J. Madalińskiego 50/52
lokal 27
108,69 m2 parter, wejście od ulicy oraz
od podwórza, witryny wychodzące na ulicę
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), wodno-kanalizacyjna, ciepła woda, C.O. oraz  WC

po negocjcjach, stawka do akceptacji Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Pani Kamila Dmochowska (22) 549 37 13
Najem czasowo wstrzymany
Chełmska 20 24,80 (w tym piwnica 8,10) Parter, wejście z ulicy, piwnica- wejście z lokalu Instalacja elektrycznazdjęty licznik, c.o., c.w., z.w., kanalizacja, w piwnicy zainstalowana miska ustępowa- instalacja ciśnieniowa, pomieszczenie w.c. nie spełnia warunków technicznych, stan dobry Lokal czasowo wstrzymany z najmu Pani Agnieszka Dawidziuk (22) 549-37-95

Okolska 3

lokal nr 8

18.47 Suterena, wejście przez klatkę schodową, okna na podwórko, podwórko zamykane Instalacja elektryczna zdjęty licznik, z.w., c.o., w.c., kanalizacja, do remontu lokal czasowo wstrzymany z najmu

Pani
Agnieszka Mazan

(22) 549 37 18

Ksawerów 10 lokal nr 27 17,37 poddasze, z wejściem przez klatkę schodową od strony podwórza Inst. elektryczna(licznik zdjety0, inst. kanalizacyjna, zw, cw, c.o., wc, lokal do remontu bieżącego
lokal przeznaczony do najmu 
Uchwałą nr 4394/2017
z dnia 17.05.2017 r.
Pani Agnieszka Dawidziuk (22) 549 37 95
Kwiatowa 22 lokal nr 3 8.00 parter, wejście przez bramę i klatkę schodową Inst. wod-kan, c.o., z.w., instalacja elektrycznazdjęty licznik, wc lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 2926/2016 z dnia 06.07.2016 r.; czasowo wstrzymany z najmu Pani Kamila Dmochowska (22) 549 37 13
Orężna 1 lokal nr 14
(z przeznaczeniem na magazyn, pomieszczenie gospodarcze) planowana sprzedaż budynku)
68,50 w tym 17,18 piwnica (piwnica wyłączona z najmu) parter+piwnica, wejście do lokalu z rogu budynku, witryny na ulicę Brak możliwości przywrócenia działania isnt. w lokalu, odcięte piony od zasilania wody, inst. elektryczn-licznik zdjęty, wc -niezgodne z przepisami budowlanymi -do likwidacji, brak wnetylacji, ogrzewania elektryczna zdemontowane; do remontu bieżącego, tynki pwinic częściowo zawilgocone, kraty zewnętrzne na drzwiach lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 5176/2017 z dnia 25.10.2017 r. Pani Agnieszka Dawidziuk (22) 549-37-95
Orężna 1 lokal nr 15
(z przeznaczeniem na magazyn, pomieszczenie gospodarcze) planowana sprzedaż budynku)
16.64 parter, wejście i witryny od ulicy Brak możliwości przywrócenie działania instalacji w lokalu, odcięty pion od zasilania wody, inst. elektryczna licznik zdjęty, wc-nie działające, brak ogrzewania; lokal do remontu bieżącego lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 5176/2017 z dnia 25.10.2017 r. Pani Agnieszka Dawidziuk (22) 549-37-95
Powsińska 17 lokal nr 10 (planowana sprzedaż budynku) 78.20 parter, wejście od ulicy, witryny na ulicę Inst. elektryczna-zdjęty licznik, do wymiany tablica licznikowa na koszt i staranie najemcy, inst. kanalizacyjna, zwinst. odłączona (pion), możliwość przywrócenia instalacji przez najemcę, krata stalowa zewnętrzna w oknie jest na częściach wspólnych budynku lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 5176/2017 z dnia 25.10.2017 r.

Pani Agnieszka Dawidziuk

(22) 549-37-95

Puławska 10

lokal nr 75

99.04 parter, wejście i witryna od ulicy Inst. elektryczna zdjęty licznik, inst. kanalizacyjna, zw, cw, wc, c.o.szachty odkryte oraz ubytki gresu po wymianie rur, klimatyzator nieznany stan techniczny, kratki wentylacyjne do sprawdzenia przez najemcę, lokal do remontu, szyba w oknie pęknięta, krata zewn.w oknie od podwórza jest na częściach wspólnych budynku WYCOFANY Z KONKURSU Pan Paweł Sokołowski (22) 549 37 17
Pl. Rembowskiego 8 65.76 Parter, wejście z podwórka Instalacja elektryczna, wodno- kanalizacyjna, w.c., szczegółowy zakres prac remontowych niezbędnych do wykonania zostanie określony na etapie postępowania konkursowego. lokal czasowo wstrzymany z najmu

Pani

Agnieszka Dawidziuk

(22) 549-37-95

J. P. Woronicza 30 lokal nr 5 250,12 w tym powierzchni piwnicy 50,16 m2 Parter, 3 wejścia z tyłu budynku Lokal wyposażony w instalację elektryczną, w.c., kanalizację, c.cw., z.w., c.o., stan dobry, piwnica do remontu gruntownego najem czasowo wstrzymany z najmu

Pani

Agata Wąsak

(22) 549 37 95

 

 

ARCHIWUM