1. Lokale, na które został ogłoszony konkurs ustny

2. Lokale przeznaczone do najmu Uchwałą Zarządu Dzielnicy

3. Lokale przeznaczone do najmu poza procedurą konkursową

4. W trakcie procedowania umowy najmu

Adres lokalu Powierzchnia lokalu Położenie lokalu Wyposażenie lokalu oraz stan techniczny Uwagi Osoba odpowiedzialna za lokal oraz telefon kontaktowy
Lokale, na które został ogłoszony konkurs ustny

F. Joliot-Curie 19A
lokal nr 49

(lokalna na usługi  rzemieślnicze)

21,00 piwnica budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową, okna wychodzące  
na ciąg pieszy
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna,
c.o. oraz wc (brak wydzielonego pomieszczenia)
termin składania zgłoszeń do  konkursu - 26.07.2019 r.

Pani

Agata Wąsak

(22) 549 37 13

Chocimska 31 lokal 36 37,77
(w tym 14,57 pow. piwnicy)
parter i piwnica budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio
z ulicy, okna wychodzące
na ulicę
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), w lokalu można zainstalować licznik energii elektrycznej po wymianie tablicy licznikowej i WLZ, wymiana na koszt i staraniem najemcy po uzyskaniu zgody WM, instalacja wodno-kanalizacyjna, cw, c.o. oraz wc, w lokalu znajduje się doprowadzenie instalacji gazowej, zakorkowane i zaplombowane termin składania zgłoszeń do  konkursu - 26.07.2019 r.

Pani Jolanta Gniadzik

(22) 549 37 18


F. Joliot-Curie 11
lokal nr 3

77,14 parter budynku wielolokalowego, wejście z boku budynku

instalacja elektryczna (licznik zdjęty),

instalacja wodno-kanalizacyjna, c.o. oraz wc
termin składania zgłoszeń do  konkursu - 26.07.2019 r.  Pani
Agata Wąsak
(22) 549 37 13
A. J. Madalińskiego 35
lokal nr 19
35,56
(w tym 2,56 pow. piwnicy)
parter i piwnica budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio
z ulicy
instalacja elektryczna (licznik zdjęty),
instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja gazowa (gazomierz zdemontowany)
termin składania zgłoszeń do  konkursu - 26.07.2019 r. Pani
Kamila 
Dmochowska 
(22) 549-37-13
A. Malczewskiego 52
lokal nr 8b

13,66 + 3,01 część wspólna (korytarz)

I piętro budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową, okna wychodzące
na podwórze

instalacja elektryczna (licznik zdjęty) oraz c.o. termin składania zgłoszeń do  konkursu - 26.07.2019 r.

Pani

Agata Wąsak

(22) 549 37 13

L. Narbutta 40
lokal nr 31
39,73 suterena budynku wielolokalowego, wejście do lokalu poprzez klatkę schodową instalacja elektryczna (licznik zdjęty),
instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja gazowa (gazomierz zdemontowany) oraz wc
termin składania zgłoszeń do  konkursu - 26.07.2019 r.

Pan
Krzysztof Polit

(22) 549-37-17
Odolańska 5
lokal nr 24
49,61 I piętro budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową, okna wychodzące  
na podwórze
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, cw, c.o. oraz wc termin składania zgłoszeń do  konkursu - 26.07.2019 r. Pani
Marlena Zaszewska
(22) 549 37 17
Puławska 138
lokal nr 13
59,00 parter  budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio
z ulicy oraz poprzez klatkę schodową
instalacja elektryczna (licznik zdjęty),
instalacja wodno-kanalizacyjna, c.w., c.o. oraz wc
termin składania zgłoszeń do  konkursu - 26.07.2019 r. Pani
Agnieszka Dawidziuk
(22) 549-37-95
Puławska 140
lokal nr 11
81,81 parter budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową instalacja elektryczna (licznik zdjęty),
instalacja wodno-kanalizacyjna, c.w., c.o. oraz podejście pod wc do remontu (w lokalu można zainstalować licznik energii elektrycznej po przeniesieniu tablicy bezpiecznikowej do lokalu, przeniesienie na koszt
i staraniem najemcy
po podpisaniu porozumienia remontowego oraz uzyskaniu stosownych zgód i pozwoleń)
termin składania zgłoszeń do  konkursu -  26.07.2019 r. Pani
Agnieszka Dawidziuk
(22) 549-37-95
Stępińska 6/8
lokal nr  91
69,44 parter  budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio
z ulicy oraz poprzez klatkę schodową
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, c.w., c.o. oraz wc termin składania zgłoszeń do  konkursu -  26.07.2019 r.

 Pani
Agnieszka Zdulska
(22) 549 37 18

Racławicka 17 lokal nr 13 29,18
(w tym 2,66 pow. piwnicy, piwnica nie jest połączona z lokalem)
parter i piwnica budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio z ulicy, wejście do piwnicy poprzez klatkę schodową, okna wychodzące na ulicę


instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja gazowa odłączona (nieczynna), instalacja wodno-kanalizacyjna, c.o. oraz wc

lokal wycofany z konkursu ustnego na podstawie informacji Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 28.05.2019 r. Pani
Marlena Zaszewska
(22) 549 37 17
Lokale przeznaczone do najmu Uchwałą Zarządu Dzielnicy
Jana  Bytnara „Rudego” 13
lokal nr 1
131,18
(w tym 51,71 pow. piwnicy)
parter i piwnica
w pawilonie wolnostojącym, wejście bezpośrednio
z ulicy, witryny wychodzące
na ulicę
instalacja elektryczna – do wymiany deska licznikowa, WLZ oraz tablica bezpiecznikowa
na koszt i staraniem najemcy – instalacja nie spełnia norm, instalacja wodno-kanalizacyjna,
c.o., wc, witryny – stan zły, do wymiany
lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 587/2019
z dnia
22.05.2019 r.
 Pani
Agata Wąsak
(22) 549 37 13
Chocimska 33
lokal nr 33B
18,56 parter w budynku wielolokalowym, wejście bezpośrednio
z ulicy, okna na ulicę Skolimowską
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, cw, c.o. oraz wc lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 587/2019
z dnia
22.05.2019 r.

Pani
Jolanta Gniadzik

(22) 549 37 18

Dolna 21
lokal nr 1A
23,00 parter w budynku wielolokalowym, wejście bezpośrednio
z ulicy, witryny
na ulicę
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, cw, c.o. oraz wc lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 587/2019
z dnia
22.05.2019 r.

Pani
Agnieszka Zdulska
(22) 549 37 18

A. Grottgera 3
lokal nr 14
19,27 suterena
w budynku wielolokalowym, wejście przez klatkę schodową, okna wychodzące
na podwórze
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna (DN50), c.o. lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 587/2019
z dnia
22.05.2019 r.

Pani
Jolanta Gniadzik

(22) 549 37 18


al.  Niepodległości 158
lokal nr 20
19,10 suterena budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową, okna wychodzące  
na podwórze
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, cw, c.o. oraz wc lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 587/2019
z dnia
22.05.2019 r.

 Pan
Krzysztof Polit

(22) 549-37-17

Opoczyńska 12
lokal nr 18
32,58 suterena
w budynku wielolokalowym, wejście przez klatkę schodową, okna wychodzące na ulicę    

instalacja elektryczna – do wymiany WLZ
i deska licznikowa
na koszt i staraniem najemcy, instalacja kanalizacyjna DN50 – zakorkowane podejście, instalacja zw – zakorkowane podejście, c.o.
lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 587/2019
z dnia
22.05.2019 r.

 Pan
Krzysztof Polit

(22) 549-37-17

Puławska 1 fr
lokal nr 51
95,67 parter w budynku wielolokalowym, wejście bezpośrednio
z ulicy, witryny wychodzące na ulicę
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, cw, c.o. oraz wc lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 587/2019
z dnia
22.05.2019 r.

Pani
Jolanta Gniadzik

(22) 549 37 18

Puławska 3
Lokal nr U3
190,08
(w tym pow. parteru 90,43,
 pow. parteru poza obrysem budynku 40,68 oraz pow. piwnicy
58,97)
parter i piwnica
w budynku wielolokalowym, wejście bezpośrednio
z ulicy, witryny
wychodzące
na ulicę, okna
na podwórze
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie
oraz wc
lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 587/2019
z dnia
22.05.2019 r.

Pani
Jolanta Gniadzik

(22) 549 37 18

Puławska 20 /
L. Narbutta 2
lokal nr 12 i 12a
193,50
(w tym 79,90
w budynku przy ul. Puławskiej 20, 113,60
w budynku przy
ul. L. Narbutta 2)
parter w budynku wielolokalowym, wejście bezpośrednio
z ulicy oraz dwa wejścia poprzez klatkę schodową
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, c.o. oraz wc lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 587/2019
z dnia
22.05.2019 r.
Pan
Krzysztof Polit

(22) 549-37-17

Puławska 176/178
lokal nr 69
193,90 parter w budynku wielolokalowym, wejście bezpośrednio
z ulicy oraz
od podwórza
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja gazowa – zakorkowana (gazomierz zdemontowany) instalacja wodno-kanalizacyjna, cw, c.o. oraz wc  lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 587/2019
z dnia
22.05.2019 r.
Pani
Agnieszka Dawidziuk
(22) 549-37-95
Szarotki 10
lokal nr 9
14,03 suterena, wejście przez klatkę schodową instalacja elektryczna (licznik zdjęty) lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 587/2019
z dnia
22.05.2019 r.
Pani
Marlena Zaszewska
(22) 549 37 17
Ursynowska 14
lokal nr 8
56,63 piwnica w budynku wielolokalowym, wejście przez klatkę schodową, okna wychodzące
na podwórze
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, cw, wc lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 587/2019
z dnia
22.05.2019 r.
Pani
Marlena Zaszewska
(22) 549 37 17
Zakrzewska 6
lokal nr 1
15,94 parter w budynku wielolokalowym, wejście z prześwitu bramowego, okno
na ulicę
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, cw, c.o. oraz wc lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 587/2019
z dnia
22.05.2019 r.

Pani
Agnieszka Zdulska
(22) 549 37 18

L. Narbutta 27
lokal nr 30
40,72 parter budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio
z ulicy

instalacja elektryczna (licznik zdjęty),

instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja gazowa (gazomierz zdemontowany), c.w., c.o. oraz wc
lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 514/2019
z dnia
24.04.2019 r.
Pani
Kamila 
Dmochowska 
(22) 549-37-13
W. Rzymowskiego 45
lokal nr 51
65,94 parter budynku wielolokalowego, wejście z boku budynku instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja gazowa (gazomierz zdemontowany),
instalacja wodno-kanalizacyjna, c.w., c.o. oraz wc
lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 514/2019
z dnia
24.04.2019 r.
Pani
Agnieszka Dawidziuk
(22) 549-37-95
Podchorążych 35 lokal nr 40 147,86 parter, wejście z ulicy i podwórka, okna na ulicę i podwórko Inst. elektryczna (licznik zdjęty), nowy licznik można zainstalować po wymianie deski oraz przewodów WLZ wewnętrznego na koszt        i staraniem najemcy po uzyskaniu zgody Wsp. Mieszkaniowej, inst. wodno-kanalizacyjna, cw, wc, c.o. lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 5285/2017 z dnia 15.11.2017 r.

Pani
Jolanta Gniadzik

(22) 549 37 18

Puławska 120/124
lokal nr 87
74,46 parter budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio
 z ulicy, okna wychodzące
 na ulicę
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, ciepła woda, c.o. oraz wc lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 6712/2018 z dnia 3.10.2018 r. Pani
Marlena Zaszewska
(22) 549 37 17
Pułku AK
"Baszta" 5

pow. zabudowy  

178,50

Nieruchomość gruntowa zabudowana pawilonem handlowym oraz wiatąNieruchomość gruntowa zabudowana pawilonem handlowym oraz wiatą instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, w pawilonie znajduje się węzeł cieplny, wc lokal do wydzierżawienia na okres 3 lat  Pani
Agata Wąsak
(22) 549 37 13
Lokale przeznaczone do najmu poza procedurą konkursową

Bachmacka 1
lokal nr 101

14,30 piwnica budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową, okna wychodzące
na podwórze
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), w lokalu można założyć licznik energii elektrycznej po zainstalowaniu tablicy bezpiecznikowej i tablicy licznikowej na koszt i staraniem Najemcy po podpisaniu porozumienia remontowego i uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym lokal przeznaczony do najmu 
w drodze indywidualnych negocjacji
 Pani
Agata Wąsak
(22) 549 37 13
Czerniakowska 127A 17,22 parter budynku wielolokalowego, wejście
z prześwitu bramowego, okna wychodzące
 na ulicę Podchorążych
i podwórko
instalacja elektryczna odłączona od zasilania, brak instalacji wodnej,
w lokalu znajduje się pion kanalizacyjny
DN 80 bez odnogi na poziomie lokalu, grzejnik podłączony
do instalacji
w przyległym budynku.
lokal przeznaczony do najmu 
w drodze indywidualnych negocjacji

Pani Jolanta Gniadzik

(22) 549 37 18

Czerska 1
lokal 30
7,03 m2
+
0,25 m2 wspólne WC
poddasze, wejście przez klatkę schodową instalacja elektryczna (licznik zdjęty), wodno-kanalizacyjna, ciepła woda oraz wspólne WC wpłynęły podania o najem, wyznaczono termin negocjacji

Pani
Agnieszka Zdulska
(22) 549 37 18

al. Niepodległości 90 lokal nr 2 16,65


parter budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową, okna wychodzące na ulicę Racławicką

instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, c.w., c.o. oraz wc (wc poza lokalem, wejście z korytarza)

lokal przeznaczony do najmu 
w drodze indywidualnych negocjacji
 Pani 
Marlena Zaszewska 
(22) 549 37 17
Odolańska 5
lokal nr 18
43,93 parter budynku wielolokalowego, wejście od podwórza poprzez klatkę schodową, okna wychodzące
na podwórze
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, ciepła woda, c.o. oraz wc  wpłynęło podanie o najem, wyznaczono termin negocjacji Pani
Marlena Zaszewska
(22) 549 37 17
Puławska 38 
lokal nr 42
20,96

parter budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio z ulicy, okno i witryna wychodzące na ulicę

instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, c.w., c.o. oraz wspólne wc poza lokalem
(w podwórzu)

 wpłynęło podanie o najem, wyznaczono termin negocjacji Pani
Kamila 
Dmochowska 
(22) 549-37-13 
T. Rejtana 4
lokal nr 43
24,31
(w tym 7,39 pow. piwnicy)
parter budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio
z ulicy, okna wychodzące
na ulicę
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, ciepła woda oraz  c.o. lokal przeznaczony do najmu 
w drodze indywidualnych negocjacji
Pani
Kamila Dmochowska (22) 549 37 13

Stępińska 3
lokal nr 50

49,22 piwnica budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową instalacja elektryczna (licznik zdjęty), w lokalu można zainstalować licznik energii elektrycznej po wymianie tablicy licznikowej i WLZ, wymiana na koszt i staraniem najemcy po uzyskaniu zgody WM, instalacja wodno-kanalizacyjna, cw, c.o. lokal przeznaczony do najmu 
w drodze indywidualnych negocjacji

Pani
Agnieszka Zdulska
(22) 549 37 18

Szczekocińska 4A
lokal nr 7
21,64

poddasze budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową, okno wychodzące na ulicę

instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, c.o. oraz wc (poza lokalem)

w trakcie podpisywania umowy najmu Pani 
Marlena Zaszewska 
(22) 549 37 17 
Tyniecka 40 lokal nr 7 9,97 poddasze budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową, okna wychodzące na ulicę instalacja elektryczna (licznik zdjęty) lokal  przeznaczony do najmu 
w drodze indywidualnych negocjacji
Pani
Marlena Zaszewska
(22) 549 37 17

W trakcie procedowania najmu

J. Dąbrowskiego 1 lokal nr 1 98,04 w tym piwnica 23,68 Parter+piwnica, wejście od ulicy oraz z klatki schodowej, piwnica-wejście z klatki schodowej, nie jest połączona z lokalem, okna i witryna na ul. J. Dąbrowskiego i podwórze Inst. elektryczna (licznik zdjęty), w lokalu można zainstalować licznik po wymianie tablicy licznikowej na koszt i staraniem najemcy, inst. wodno-kanalizacyjna, c.o., cw, wc w trakcie podpisywania umowy Pani
Marlena Zaszewska

(22) 549 37 17
A. Malczewskiego 52
lokal nr 1
50,00 parter budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio
z ulicy, witryny wychodzące  
na ulicę
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja gazowa (zakorkowana, gazomierz zdemontowany),
c.o. oraz wc
w trakcie podpisywania umowy

Pani

Agata Wąsak

(22) 549 37 13

L. Narbutta 20 of
lokal nr 33/34
171,66

I piętro budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową

instalacja elektryczna (licznik zdjęty),
instalacja wodno-kanalizacyjna, c.w., c.o. oraz dwa wc

w trakcie procedowania umowy najmu

Pan
Krzysztof Polit

(22) 549-37-17 

L Narbutta 41/43 lokal nr 34 25,53

parter budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową, okna wychodzące na ulicę

instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, c.o. oraz wc (w korytarzu poza lokalem) w trakcie podpisywania umowy Pani
Kamila 
Dmochowska 
(22) 549-37-13

Orzycka 24
lokal nr 51

21,85 suterena budynku wielolokalowego, wejście z boku budynku, okna wychodzące na ulicę instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, cw, c.o., brak wydzielonego pomieszczenia na wc, toaleta zamontowana za kotarą (niezgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami), brak wentylacji grawitacyjnej w trakcie podpisywania umowy Pani
Agnieszka Dawidziuk
(22) 549 37 95

 

ARCHIWUM