1. Lokale, na które został ogłoszony konkurs ustny

2. Lokale przeznaczone do najmu Uchwałą Zarządu Dzielnicy

3. Lokale przeznaczone do najmu poza procedurą konkursową

4. W trakcie procedowania umowy najmu

5. Najem czasowo wstrzymany

 

Adres lokalu Powierzchnia lokalu Położenie lokalu Wyposażenie lokalu oraz stan techniczny Uwagi Osoba odpowiedzialna za lokal oraz telefon kontaktowy
Lokale, na które został ogłoszony konkurs ustny
Dolna 21b
lok. U7
65,40 parter budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio
z ulicy, witryny wychodzące
na ulicę
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, ciepła woda, centralne ogrzewanie oraz wc termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu - 12.10.2018 r.
Pani
Agnieszka Mazan (22) 549 37 18

A. Grottgera 1

lokal 38

16,63 parter  budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio
z ulicy, witryny wychodzące
na ulicę
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, ciepła woda, c.o. oraz wc termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu - 12.10.2018 r.

Pani Jolanta Gniadzik

(22) 549 37 18

Iwicka 47A

lokal 120

71,20 parter  budynku wielolokalowego, wejście poprzez bramę, okna
na podwórze
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, ciepła woda, c.o. oraz wc termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu - 12.10.2018 r.

Pani Jolanta Gniadzik

(22) 549 37 18

L. Narbutta 26 Fr lok. nr 20 39,74 +
3,16 pow. lokalu stanowiącej część wspólną budynku
suterena budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową, okna wychodzące na podwórze.

instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja gazowa lokalowa, zakorkowana (gazomierz zdemontowany),instalacja wodno-kanalizacyjna, ciepła woda, centralne ogrzewanie  oraz wc.

Do remontu bieżącego, zawilgocone ściany lokalu od strony podwórza.

termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu - 12.10.2018 r. Pan Paweł Sokołowski (22) 549-37-17

Podchorążych 26

lokal 73
100,66 (w tym 20,27 pow. piwnicy) parter  i piwnica budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio
z ulicy, witryny wychodzące na ulicę
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, ciepła woda, c.o. oraz wc termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu - 12.10.2018 r.

Pani Jolanta Gniadzik

(22) 549 37 18

Promenada 5/7
lokal 53

10,48 + 0,11 część WC, użytkowanego wspólnie przez 5 najemców parter, wejście bezpośrednio z ulicy, witryny wychodzące na ulicę instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, c.o., c.w, oraz WC (wspólne w piwnicy). W lokalu znajduje się antresola. termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu - 12.10.2018 r.

Pani
Agnieszka Mazan

(22) 549 37 18

Puławska 3
lok. U3
190,08
(w tym pow. parteru 90,43, pow. parteru poza obrysem budynku 40,68 oraz pow. piwnicy
58,97)
parter i piwnica budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio
z ulicy, witryny
wychodzące na ulicę, okna na podwórze
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie
oraz wc
termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu - 12.10.2018 r. Pani Jolanta Gniadzik (22) 549 37 18
Puławska 90 lokal 19 43,23
(w tym 13,98 pow. piwnicy)
parter
i piwnica budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową, witryny wychodzące na ulicę
instalacja elektryczna (odłączona), instalacja wodno-kanalizacyjna (instalacja w piwnicy, brak instalacji lokalowej), c.o. termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu - 12.10.2018 r. Pani
Marlena Zaszewska
(22) 549 37 17
E. J. Abramowskiego 4 lok. 3 847,96 – pow. ogólna, w tym: 517,76 – pow. parteru; ; 58,98 – pow. wspólna piwnicy; 271,22 – pow. wspólna parteru parter, I półpiętro,
I piętro,
i piwnica w budynku wielolokalowym,
z wejściem z boku
budynku,

w instalacja elektryczną,
wodno-kanalizacyjną, c.w., c.o. oraz wc

termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu - 07.09.2018 r. 

Konkurs profilowany na prowadzenie działalności oświatowej

Pani Agnieszka Dawidziuk (22) 549 37 13
J. Dąbrowskiego 1 lokal nr 1 98,04 w tym piwnica 23,68 Parter+piwnica, wejście od ulicy oraz z klatki schodowej, piwnica-wejście z klatki schodowej, nie jest połączona z lokalem, okna i witryna na ul. J. Dąbrowskiego i podwórze Inst. elektryczna (licznik zdjęty), w lokalu można zainstalować licznik po wymianie tablicy licznikowej na koszt i staraniem najemcy, inst. wodno-kanalizacyjna, c.o., cw, wc termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu - 07.09.2018 r.  Pani Marlena Zaszewska
(22) 549 37 17
J. Dąbrowskiego 1 lokal nr 19 32.82 parter, wejście z klatki schodowej, okna na podwórko Inst. kanalizacyjna, c.o., zw, cw, wc, inst. elektryczna-licznik zdemontowany, do remontu bieżącego, kraty zewnętrzne nieotwierane są na częściach wspólnych budynku termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu - 07.09.2018 r.  Pani
Marlena Zaszewska
(22) 549 37 17
Odolańska 6/8 lok. nr U-33 136,09 parter  budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio z ulicy, witryny wychodzące na ulicę instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie oraz wc.
Do lokalu jest doprowadzona instalacja gazowa, gazomierz zdemontowany, instalacja zakorkowana.
termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu - 07.09.2018 r.  Pani
Marlena Zaszewska
(22) 549 37 17
Podchorążych 15/19 lokal nr 38B 111,45 parter, wejście z klatki schodowej, okna na ulicę i podwórko instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, cw, c.o., (na części lokalu o pow. 28,76 m2) oraz wc

Lokal przeznaczony na działalność społeczno-użyteczną lub kulturalną 

termin składania propozycji - 14.09.2018 r.

Pani Jolanta Gniadzik

(22) 549 37 18

Lokale przeznaczone do najmu Uchwałą Zarządu Dzielnicy
Bachmacka 1
lok. 101
(w pierwszym konkursie lokal przeznaczony na usługi rzemieślnicze)
14,30 piwnica budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową, okna wychodzące
na podwórze
instalacja elektryczna (licznik zdjęty) lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 6282/2018 z dnia 27.06.2018 r. Pani Iwona Smolińska (22) 549 37 95
Belgijska 5
lokal 32B
39,35 suterena budynku wielolokalowego, wejście przez klatkę schodową od strony podwórza, okna wychodzące na podwórko instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna oraz wc lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 6418/2018 z dnia 25.07.2018 r.

Pani Jolanta Gniadzik

(22) 549 37 18

Dolna 30a (front)
lokal 23a
82,88 m2 parter, wejście
z ulicy, witryny wychodzące na ulicę
instalacja elektryczna (licznik
zdjęty), wodno-kanalizacyjna, ciepła woda, C.O. oraz  WC
lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 5758/2018 z dnia 21.02.2018 r. Pani
Agnieszka Mazan (22) 549 37 18
J. Gagarina 31
lok. 25
(w pierwszym konkursie lokal przeznaczony na usługi rzemieślnicze)
23,71
+
 pow. wc 1,35
suterena, wejście przez klatkę schodową, małe okienka piwniczne na podwórze instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, zgoda Wspólnoty Mieszkaniowej
na korzystanie
z pomieszczenia wc usytuowanego w części wspólnej budynku
lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 6282/2018 z dnia 27.06.2018 r. Pani
Agnieszka Mazan (22) 549 37 18
P. Gintrowskiego 45
lokal 52
67,73 parter budynku wielolokalowego, wejście z boku budynku przy ulicy, witryny wychodzące na ulicę instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja gazowa, ciepła woda, c.o. oraz wc lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 6541/2018 z dnia 29.07.2018 r. Pani Agnieszka Dawidziuk (22) 549 37 13

A. Grottgera 25a

lokal 2

619,33 parter budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio
z ulicy
instalacja elektryczna, instalacja wodno-kanalizacyjna, ciepła woda, c.o. oraz wc lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 6670/2018 z dnia 29.07.2018 r.

Pani Jolanta Gniadzik

(22) 549 37 18

Kielecka 40

lokal 23

13,30 parter  budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio
z ulicy, witryny wychodzące
na ulicę
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, ciepła woda, c.o. oraz wc lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 6418/2018 z dnia 25.07.2018 r. Pan Paweł Sokołowski (22) 549-37-17
Konduktorska 12
lok. 2
97,27  
(w tym 53,27 pow. piwnicy)
parter i piwnica budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio
z ulicy, witryny
wychodzące na ulicę, okna na podwórze
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, ciepła woda, centralne ogrzewanie
oraz wc
lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 6282/2018 z dnia 27.06.2018 r.

Pani
Agnieszka Mazan

(22) 549 37 18

Ksawerów 10 lokal nr 27 17,37 poddasze, z wejściem przez klatkę schodową od strony podwórza Inst. elektryczna(licznik zdjety0, inst. kanalizacyjna, zw, cw, c.o., wc, lokal do remontu bieżącego
lokal przeznaczony do najmu 
Uchwałą nr 4394/2017
z dnia 17.05.2017 r.
Pani Agnieszka Dawidziuk (22) 549 37 13
Kwiatowa 22 lokal nr 3 8.00 parter, wejście przez bramę i klatkę schodową Inst. wod-kan, c.o., z.w., instalacja elektrycznazdjęty licznik, wc lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 2926/2016 z dnia 06.07.2016 r.; czasowo wstrzymany z najmu Pani Kamila Dmochowska (22) 549 37 13
Odolańska 5
lokal nr 18
43,93 parter budynku wielolokalowego, wejście od podwórza poprzez klatkę schodową, okna wychodzące
na podwórze
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, ciepła woda, c.o. oraz wc lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 6541/2018 z dnia 29.07.2018 r. Pani
Marlena Zaszewska
(22) 549 37 17
Orężna 1 lokal nr 14 (z przeznaczeniem na magazyn, pomieszczenie gospodarcze) planowana sprzedaż budynku) 68,50 w tym 17,18 piwnica (piwnica wyłączona z najmu) parter+piwnica, wejście do lokalu z rogu budynku, witryny na ulicę Brak możliwości przywrócenia działania isnt. w lokalu, odcięte piony od zasilania wody, inst. elektryczn-licznik zdjęty, wc -niezgodne z przepisami budowlanymi -do likwidacji, brak wnetylacji, ogrzewania elektryczna zdemontowane; do remontu bieżącego, tynki pwinic częściowo zawilgocone, kraty zewnętrzne na drzwiach lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 5176/2017 z dnia 25.10.2017 r. Pani Agnieszka Dawidziuk (22) 549-37-13
Orężna 1 lokal nr 15 (z przeznaczeniem na magazyn, pomieszczenie gospodarcze) planowana sprzedaż budynku) 16.64 parter, wejście i witryny od ulicy Brak możliwości przywrócenie działania instalacji w lokalu, odcięty pion od zasilania wody, inst. elektryczna licznik zdjęty, wc-nie działające, brak ogrzewania; lokal do remontu bieżącego lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 5176/2017 z dnia 25.10.2017 r. Pani Agnieszka Dawidziuk (22) 549-37-13
Orzycka 24
lok. 51
(w pierwszym konkursie lokal przeznaczony na usługi rzemieślnicze)
21,85 suterena budynku wielolokalowego, wejście z boku budynku, okna wychodzące
na ulicę
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, ciepła woda, centralne ogrzewanie,
brak wydzielonego pomieszczenia
na wc, toaleta zamontowana
za kotarą.
lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 6282/2018 z dnia 27.06.2018 r. Pani Agnieszka Dawidziuk (22) 549-37-13

Podchorążych 4

lokal 21

38,99 piwnica budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową, okna na podwórze instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, c.o. lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 6418/2017 z dnia 25.07.2018 r.

Pani Jolanta Gniadzik

(22) 549 37 18

Podchorążych 35 lokal nr 40 147,86 parter, wejście z ulicy i podwórka, okna na ulicę i podwórko Inst. elektryczna (licznik zdjęty), nowy licznik można zainstalować po wymianie deski oraz przewodów WLZ wewnętrznego na koszt        i staraniem najemcy po uzyskaniu zgody Wsp. Mieszkaniowej, inst. wodno-kanalizacyjna, cw, wc, c.o. lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 5285/2017 z dnia 15.11.2017 r.

Pani Jolanta Gniadzik

(22) 549 37 18

Powsińska 17 lokal nr 10 (planowana sprzedaż budynku) 78.20 parter, wejście od ulicy, witryny na ulicę Inst. elektryczna-zdjęty licznik, do wymiany tablica licznikowa na koszt i staranie najemcy, inst. kanalizacyjna, zwinst. odłączona (pion), możliwość przywrócenia instalacji przez najemcę, krata stalowa zewnętrzna w oknie jest na częściach wspólnych budynku lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 5176/2017 z dnia 25.10.2017 r.

Pani Agnieszka Dawidziuk

(22) 549-37-13

Wiktorska 91
lokal 40
86,42 parter budynku wielolokalowego, wejście z prześwitu bramowego, witryny wychodzące na ulicę instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja gazowa nieczynna (zgłoszona do demontażu), instalacja wodno-kanalizacyjna, c.o., c.w., oraz WC lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 5887/2018 z dnia 21.03.2018 r. Pani Iwona Smolińska (22) 549 37 95
Lokale przeznaczone do najmu poza procedurą konkursową
Czerska 1
lokal 30
7,03 m2
+
0,25 m2 wspólne WC
poddasze, wejście przez klatkę schodową instalacja elektryczna (licznik zdjęty), wodno-kanalizacyjna, ciepła woda oraz wspólne WC lokal przeznaczony do najmu w drodze indywidualnych negocjacji

Pani
Agnieszka Mazan

(22) 549 37 18

Kazimierzowska 68 53.10 Piwnica, wejście przez klatkę schodową Instalacja elektryczna- do wymiany, do remontu lokal przeznaczony do najmu w drodze indywidualnych negocjacji Pan Paweł Sokołowski (22) 549-37-17
A. J. Madalińskiego 50/52
lokal 27
108,69 m2 parter, wejście od ulicy oraz
od podwórza, witryny wychodzące na ulicę
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), wodno-kanalizacyjna, ciepła woda, C.O. oraz  WC

 

po negocjacjach, stawka do akceptacji Zarządu Dzielnicy

Pani Kamila Dmochowska (22) 549 37 13
al. Niepodległości 76/78
lokal 30
26,21 parter, wejście od ulicy oraz przez klatkę schodową, witryny wychodzące na ulicę instalacja elektryczna (licznik zdjęty), wodno-kanalizacyjna, C.O. oraz  WC

złożono podanie o najem

Pani
Marlena Zaszewska
(22) 549 37 17
al. Niepodległości 76/78 lokal nr 111 47,75 w tym 26,47 pow. piwnicy (piwnica nie połączona z lokalem) parter, wejście z ulicy. Piwnica nie połączona z lokalem, wejście do piwnicy
 z innej klatki schodowej
inst. elektryczna (licznik zdjęty), inst. wodno-kanalizacyjna, c.o., wc. złożono podanie o najem Pani
Marlena Zaszewska
(22) 549 37 17
Puławska 43 lokal nr 44U

 

144,74 w tym pow. piwnicy 39,00

 

parter + piwnica, wejście od ulicy oddalone, drugie wejście przez podwórko inst. elektryczna – licznik zdjęty, inst. wodno-kanalizacyjna, cw, wc, c.o., inst. gazowa – zakorkowana, do demontażu, gazomierz zdemontowany, lokal do remontu po negocjacjach, stawka do akceptacji Zarządu Dzielnicy Pani Jolanta Gniadzik (22) 549 37 18
Turecka 3 od 39,11 m2 do 132,03 m2 parter, wejście z ulicy Inst. elektryczna, zw, cw, c.o., inst. kanalizacyjna, wc;
Zgodnie z Uchwałą nr 5000/2017 z dnia 13 września 2017 r. istnieje możliwość krótkotrwałego udostępnienia części lokalu użytkowego na rzecz organizacji non profit

Pani
Agnieszka Mazan

(22) 549 37 18

W trakcie procedowania najmu

al. Niepodległości 131 lok. 36 13,77 piwnica budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową, okno wychodzące na ulicę instalacja elektryczna (podlicznik – rozliczanie  opłat za energię elektryczną ze wspólnotą mieszkaniową), instalacja wodno-kanalizacyjna

w trakcie podpisywania umowy

Pan Paweł Sokołowski (22) 549 37 17
Puławska 117 lokal nr 23 38,35 w tym piwnica 19,25 parter + piwnica, wejście z ulicy, wejście do piwnicy drabiną z lokalu inst. elektryczna – zdjęty licznik (brak deski licznikowej oraz tablicy bezpiecznikowej - do wykonania na koszt i staraniem najemcy) , inst. wodno-kanalizacyjna, zw, c.o. - na pow. parteru  w trakcie podpisywania umowy

Pani
Agnieszka Mazan

(22) 549 37 18

Jana III Sobieskiego 113 lokal nr 49 (z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarcze lub magazynowe) 9,26 piwnica, wejście przez klatkę schodową Inst. elektryczna (brak licznika), możliwość założenia licznika po założeniu wlz i deski licznikowej na koszt i staraniem najemcy po uzyskaniu zgody Wsp. Mieszkaniowej, w lokalu znajdują się podejścia pod grzejniki (bez uzbrojenia), lokal do remontu w trakcie podpisywania umowy Pani Agnieszka Dawidziuk (22) 549-37-13
Najem czasowo wstrzymany
Chełmska 20 24,80 (w tym piwnica 8,10) Parter, wejście z ulicy, piwnica- wejście z lokalu Instalacja elektrycznazdjęty licznik, c.o., c.w., z.w., kanalizacja, w piwnicy zainstalowana miska ustępowa- instalacja ciśnieniowa, pomieszczenie w.c. nie spełnia warunków technicznych, stan dobry Lokal czasowo wstrzymany z najmu Pani Agnieszka Dawidziuk (22) 549-37-13

Okolska 3

lokal nr 8

18.47 Suterena, wejście przez klatkę schodową, okna na podwórko, podwórko zamykane Instalacja elektryczna zdjęty licznik, z.w., c.o., w.c., kanalizacja, do remontu lokal czasowo wstrzymany z najmu

Pani
Agnieszka Mazan

(22) 549 37 18

Puławska 10

lokal nr 75

99.04 parter, wejście i witryna od ulicy Inst. elektryczna zdjęty licznik, inst. kanalizacyjna, zw, cw, wc, c.o.szachty odkryte oraz ubytki gresu po wymianie rur, klimatyzator nieznany stan techniczny, kratki wentylacyjne do sprawdzenia przez najemcę, lokal do remontu, szyba w oknie pęknięta, krata zewn.w oknie od podwórza jest na częściach wspólnych budynku WYCOFANY Z KONKURSU Pan Paweł Sokołowski (22) 549 37 17
Pl. Rembowskiego 8 65.76 Parter, wejście z podwórka Instalacja elektryczna, wodno- kanalizacyjna, w.c., szczegółowy zakres prac remontowych niezbędnych do wykonania zostanie określony na etapie postępowania konkursowego. lokal czasowo wstrzymany z najmu Pani Agnieszka Dawidziuk (22) 549-37-13
J. P. Woronicza 30 lokal nr 5 250,12 w tym powierzchni piwnicy 50,16 m2 Parter, 3 wejścia z tyłu budynku Lokal wyposażony w instalację elektryczną, w.c., kanalizację, c.cw., z.w., c.o., stan dobry, piwnica do remontu gruntownego najem czasowo wstrzymany z najmu Pani Iwona Smolińska (22) 549 37 95

 

ARCHIWUM