1. Lokale, na które został ogłoszony konkurs ustny

2. Lokale przeznaczone do najmu Uchwałą Zarządu Dzielnicy

3. Lokale przeznaczone do najmu poza procedurą konkursową

4. W trakcie procedowania umowy najmu

5. Najem czasowo wstrzymany

Adres lokalu Powierzchnia lokalu Położenie lokalu Wyposażenie lokalu oraz stan techniczny Uwagi Osoba odpowiedzialna za lokal oraz telefon kontaktowy
Lokale, na które został ogłoszony konkurs ustny
Belwederska 13
lokal nr 47
i lokal nr 49

77,68
pow. parteru
38,87
pow. piwnicy

parter i piwnica budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio z ulicy oraz od podwórza, witryny wychodzące na ulicę.
Wejście do piwnicy bezpośrednio z lokalu

parter: instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, c.w., c.o. oraz wc
piwnica: instalacja elektryczna (zasilanie piwnicy z tablicy bezpiecznikowej parteru)

termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu -

29.03.2019 r.

Pani Jolanta Gniadzik

(22) 549 37 18

Chocimska 31 lokal 36 37,77
(w tym 14,57 pow. piwnicy)
parter i piwnica budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio
z ulicy, okna wychodzące
na ulicę
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), w lokalu można zainstalować licznik energii elektrycznej po wymianie tablicy licznikowej i WLZ, wymiana na koszt i staraniem najemcy po uzyskaniu zgody WM, instalacja wodno-kanalizacyjna, cw, c.o. oraz wc, w lokalu znajduje się doprowadzenie instalacji gazowej, zakorkowane i zaplombowane

termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu -

29.03.2019 r.

Pani Jolanta Gniadzik

(22) 549 37 18

Czerniakowska 127A 17,22 parter budynku wielolokalowego, wejście
z prześwitu bramowego, okna wychodzące
 na ulicę Podchorążych
i podwórko
instalacja elektryczna odłączona od zasilania, brak instalacji wodnej,
w lokalu znajduje się pion kanalizacyjny
DN 80 bez odnogi na poziomie lokalu, grzejnik podłączony
do instalacji
w przyległym budynku.

termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu -

29.03.2019 r.

Pani Jolanta Gniadzik

(22) 549 37 18

L Narbutta 41/43 lokal nr 34 25,53

parter budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową, okna wychodzące na ulicę

instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, c.o. oraz wc (w korytarzu poza lokalem)

termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu -

29.03.2019 r.

Pani
Kamila 

Dmochowska 
(22) 549-37-13
al. Niepodległości 90 lokal nr 2 16,65


parter budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową, okna wychodzące na ulicę Racławicką

instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, c.w., c.o. oraz wc (wc poza lokalem, wejście z korytarza)

termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu -

29.03.2019 r.

 Pani 
Marlena Zaszewska 
(22) 549 37 17
Puławska 38 
lokal nr 42
20,96

parter budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio z ulicy, okno i witryna wychodzące na ulicę

instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, c.w., c.o. oraz wspólne wc poza lokalem
(w podwórzu)

termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu -

29.03.2019 r.

Pani
Kamila 

Dmochowska 
(22) 549-37-13 

Puławska 71
lokal nr 41
80,23 parter budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio z ulicy, witryny wychodzące na ulicę, okna na podwórko instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, c.o. oraz wc

termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu -

29.03.2019 r.

Pani 
Jolanta Gniadzik 
(22) 549 37 18
Racławicka 17 lokal nr 13 29,18
(w tym 2,66 pow. piwnicy, piwnica nie jest połączona z lokalem)
parter i piwnica budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio z ulicy, wejście do piwnicy poprzez klatkę schodową, okna wychodzące na ulicę


instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja gazowa odłączona (nieczynna), instalacja wodno-kanalizacyjna, c.o. oraz wc

termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu -

29.03.2019 r.

Pani
Marlena Zaszewska
(22) 549 37 17
T. Rejtana 4
lokal nr 43
24,31
(w tym 7,39 pow. piwnicy)
parter budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio
z ulicy, okna wychodzące
na ulicę
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, ciepła woda oraz  c.o.

termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu -

29.03.2019 r.

Pani
Kamila Dmochowska (22) 549 37 13
Wiktorska 91
lokal 40
86,42 parter budynku wielolokalowego, wejście z prześwitu bramowego, witryny wychodzące na ulicę instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja gazowa nieczynna (zgłoszona do demontażu), instalacja wodno-kanalizacyjna, c.o., c.w., oraz WC

termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu -

29.03.2019 r.

Pani

Agata Wąsak

(22) 549 37 13

A. Malczewskiego 52
lokal nr 8b

13,66 + 3,01 część wspólna (korytarz)

I piętro budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową, okna wychodzące
na podwórze

instalacja elektryczna (licznik zdjęty) oraz c.o.

termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu -

29.03.2019 r.

Pani

Agata Wąsak

(22) 549 37 13

L. Narbutta 20 of
lokal nr 33/34
171,66

I piętro budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową

instalacja elektryczna (licznik zdjęty),
instalacja wodno-kanalizacyjna, c.w., c.o. oraz dwa wc

termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu -

29.03.2019 r.

Pan
Paweł Sokołowski

(22) 549-37-17 

al. Niepodległości 150 lokal nr 24 16,34


suterena budynku wielolokalowego, wejście do lokalu bezpośrednio z ulicy oraz poprzez klatkę schodową, witryny wychodzące
na ulicę

instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja gazowa (gazomierz zdemontowany), instalacja wodno-kanalizacyjna (DN 50), c.w. oraz c.o.

termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu -

29.03.2019 r.

Pan
Paweł Sokołowski

(22) 549-37-17 

Tyniecka 40 lokal nr 7 9,97 poddasze budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową, okna wychodzące na ulicę instalacja elektryczna (licznik zdjęty)

termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu -

29.03.2019 r.

Pani
Marlena Zaszewska
(22) 549 37 17
Szczekocińska 4A
lokal nr 7
21,64

poddasze budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową, okno wychodzące na ulicę

instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, c.o. oraz wc (poza lokalem)

termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu -

29.03.2019 r.

Pani 
Marlena Zaszewska 
(22) 549 37 17 

Bachmacka 1
lokal nr 101

14,30 piwnica budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową, okna wychodzące
na podwórze
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), w lokalu można założyć licznik energii elektrycznej po zainstalowaniu tablicy bezpiecznikowej i tablicy licznikowej na koszt i staraniem Najemcy po podpisaniu porozumienia remontowego i uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym

termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu -

15.03.2019 r.

(w pierwszym konkursie lokal przeznaczony na usługi rzemieślnicze)

Pani
Agata Wąsak
(22) 549 37 13

J. Gagarina 31
lokal nr 25

23,71 + powierzchnia wc 1,35 suterena, wejście przez klatkę schodową, małe okienka piwniczne na podwórze instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, zgoda Wspólnoty Mieszkaniowej na korzystanie z pomieszczenia wc usytuowanego w części wspólnej budynku, cw, c.o.

termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu -

15.03.2019 r.

(w pierwszym konkursie lokal przeznaczony na usługi rzemieślnicze)
Pani
Agnieszka Zdulska
(22) 549 37 18
Kazimierzowska 50 lokal nr 20 44,26 piwnica budynku wielolokalowego, wejście z korytarza piwnicznego, drzwi do korytarza bezpośrednio od strony podwórka, okna wychodzące na podwórze instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, cw, c.o. oraz wc

termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu -

15.03.2019 r.

(w pierwszym konkursie lokal przeznaczony na usługi rzemieślnicze)
Pani
Kamila Dmochowska (22) 549 37 13

Orzycka 24
lokal nr 51

21,85 suterena budynku wielolokalowego, wejście z boku budynku, okna wychodzące na ulicę instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, cw, c.o., brak wydzielonego pomieszczenia na wc, toaleta zamontowana za kotarą (niezgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami), brak wentylacji grawitacyjnej

termin składania formularzy-zgłoszeń do konkursu -

15.03.2019 r.

(w pierwszym konkursie lokal przeznaczony na usługi rzemieślnicze)
Pani
Agnieszka Dawidziuk
(22) 549 37 95
Belgijska 5
lokal 32B
39,35 suterena budynku wielolokalowego, wejście przez klatkę schodową od strony podwórza, okna wychodzące na podwórko instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna oraz wc w trakcie ustaleń

Pani
Jolanta Gniadzik

(22) 549 37 18

Podchorążych 15/19 lokal nr 38B

111,45 parter, wejście z klatki schodowej, okna na ulicę i podwórko instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, cw, c.o., (na części lokalu o pow. 28,76 m2) oraz wc

termin składania propozycji do

22.03.2019 r.

Pani
Jolanta Gniadzik

(22) 549 37 18

Lokale przeznaczone do najmu Uchwałą Zarządu Dzielnicy
F. Joliot-Curie 19A
lokal nr 49
21,00 piwnica budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową, okna wychodzące  
na ciąg pieszy
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna,
c.o. oraz wc (brak wydzielonego pomieszczenia)
lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 341/2019 z dnia 27.02.2019 r.

Pani

Agata Wąsak

(22) 549 37 13

A. Malczewskiego 52
lokal nr 1
50,00 parter budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio
z ulicy, witryny wychodzące  
na ulicę
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja gazowa (zakorkowana, gazomierz zdemontowany),
c.o. oraz wc
lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 341/2019 z dnia 27.02.2019 r.

Pani

Agata Wąsak

(22) 549 37 13

L. Narbutta 26 fr
lokal nr 17
23,82 suterena budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową, okna wychodzące  
na ulicę
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, cw, c.o. oraz wc lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 341/2019 z dnia 27.02.2019 r.

Pan
Paweł Sokołowski

(22) 549-37-17
al.  Niepodległości 158
lokal nr 20

19,10

suterena budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio
z ulicy oraz poprzez klatkę schodową, okna wychodzące  
na podwórze
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, cw, c.o. oraz wc lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 341/2019 z dnia 27.02.2019 r.

Pan
Paweł Sokołowski

(22) 549-37-17

Odolańska 5
lokal nr 24
49,61 I piętro budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową, okna wychodzące  
na podwórze
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, cw, c.o. oraz wc lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 341/2019 z dnia 27.02.2019 r. Pani
Marlena Zaszewska
(22) 549 37 17
Podchorążych 35 lokal nr 40 147,86 parter, wejście z ulicy i podwórka, okna na ulicę i podwórko Inst. elektryczna (licznik zdjęty), nowy licznik można zainstalować po wymianie deski oraz przewodów WLZ wewnętrznego na koszt        i staraniem najemcy po uzyskaniu zgody Wsp. Mieszkaniowej, inst. wodno-kanalizacyjna, cw, wc, c.o. lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 5285/2017 z dnia 15.11.2017 r.

Pani
Jolanta Gniadzik

(22) 549 37 18

Puławska 120/124
lokal nr 87
74,46 parter budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio
 z ulicy, okna wychodzące
 na ulicę
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, ciepła woda, c.o. oraz wc lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 6712/2018 z dnia 3.10.2018 r. Pani
Marlena Zaszewska
(22) 549 37 17
Racławicka
nr 30
lokal 163
21,60 parter budynku wielolokalowego, wejście z prześwitu bramowego, okno wychodzące na ulicę


instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, c.w., c.o. oraz wc

lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 208/2019 z dnia 23.01.2019 r. Pani 
Marlena Zaszewska 
(22) 549 37 17
W. Rzymowskiego 45
(P. Gintrowskiego 45)
lokal nr 51
65,4 parter budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio z ulicy, witryny wychodzące na ulicę i osiedle

instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja gazowa (gazomierz zdemontowany), instalacja wodno-kanalizacyjna, c.w., c.o. oraz wc

lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 208/2019 z dnia 23.01.2019 r. Pani
Agnieszka Dawidziuk
(22) 549-37-95
Wołoska 58/62
lokal nr 101/102
29,51 parter budynku wielolokalowego, wejście z boku budynku, witryny wychodzące  
na ciąg pieszy
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, cw, c.o. oraz wc lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 341/2019 z dnia 27.02.2019 r. Pani
Agata Wąsak
(22) 549 37 13
 
Lokale przeznaczone do najmu poza procedurą konkursową
J. Dąbrowskiego 1 lokal nr 1 98,04 w tym piwnica 23,68 Parter+piwnica, wejście od ulicy oraz z klatki schodowej, piwnica-wejście z klatki schodowej, nie jest połączona z lokalem, okna i witryna na ul. J. Dąbrowskiego i podwórze Inst. elektryczna (licznik zdjęty), w lokalu można zainstalować licznik po wymianie tablicy licznikowej na koszt i staraniem najemcy, inst. wodno-kanalizacyjna, c.o., cw, wc lokal  przeznaczony do najmu 
w drodze indywidualnych negocjacji
Pani
Marlena Zaszewska

(22) 549 37 17
Odolańska 5
lokal nr 18
43,93 parter budynku wielolokalowego, wejście od podwórza poprzez klatkę schodową, okna wychodzące
na podwórze
instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, ciepła woda, c.o. oraz wc  lokal przeznaczony do najmu
w drodze indywidulancyh negocjacji
Pani
Marlena Zaszewska
(22) 549 37 17

Podchorążych 4

lokal 21

38,99 piwnica budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową, okna na podwórze instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, c.o. lokal  przeznaczony do najmu 
w drodze indywidualnych negocjacji

Pani
Jolanta Gniadzik

(22) 549 37 18

Różana 7
l
okal nr 4/5
Lokal

położony w bezp.
sąsiedztwie
Centrum
Lokalnego Skwer
S. Broniewskiego
"Orszy"
17,80 piwnica, wejście
przez klatkę
schodową
inst. elektryczna-licznik
zdjęty, zw, inst.
kanalizacyjna, wc, brak
ogrzewania; do remontu,
ściany zagrzybione-do
skucia, kraty zewnętrzne w
oknach są na częściach
wspólnych budynku
lokal  przeznaczony do najmu 
w drodze indywidualnych negocjacji
Pani
Kamila

Dmochowska
(22) 549-37-13

Stępińska 3
lokal nr 50

49,22 piwnica budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową instalacja elektryczna (licznik zdjęty), w lokalu można zainstalować licznik energii elektrycznej po wymianie tablicy licznikowej i WLZ, wymiana na koszt i staraniem najemcy po uzyskaniu zgody WM, instalacja wodno-kanalizacyjna, cw, c.o. wypłynęło podanie o najem, wyznaczony termin negocjacji

Pani
Agnieszka Zdulska
(22) 549 37 18

W trakcie procedowania najmu

Czerska 1
lokal 30
7,03 m2
+
0,25 m2 wspólne WC
poddasze, wejście przez klatkę schodową instalacja elektryczna (licznik zdjęty), wodno-kanalizacyjna, ciepła woda oraz wspólne WC w trakcie podpisywania umowy

Pani
Agnieszka Zdulska
(22) 549 37 18

J. Dąbrowskiego 44 lokal nr 1c 14,34 suterena budynku wielolokalowego, wejście poprzez klatkę schodową
i korytarz piwniczny, okna wychodzące
na podwórze

nstalacja elektryczna (licznik zdjęty), wc wspólne na korytarzu

 w trakcie podpisywania umowy najmu Pani
Kamila Dmochowska (22) 549 37 13
Dolna 30a (front)
lokal 23a
82,88 m2 parter, wejście
z ulicy, witryny wychodzące na ulicę
instalacja elektryczna (licznik
zdjęty), wodno-kanalizacyjna, ciepła woda, C.O. oraz  WC
 w trakcie podpisywania umowy najmu Pani
Agata Łokaj-Kusior
(22) 549 37 18
Kazimierzowska 68 53.10 Piwnica, wejście przez klatkę schodową Instalacja elektryczna- do wymiany, do remontu w trakcie podpisywania umowy Pan
Paweł Sokołowski (22) 549-37-17
A. J. Madalińskiego 48 lokal nr 41

68,98 parter budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio z ulicy, drugie wejście od zaplecza poprzez klatkę schodową, okna wychodzące na ulicę instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja wodno-kanalizacyjna, cw, c.o. oraz wc  w trakcie podpisywania umowy najmu Pani
Kamila Dmochowska (22) 549 37 13
al. Niepodległości 92/98 lokal nr 127 104,80 (w tym 29,15 pow. piwnicy) parter i piwnica budynku wielolokalowego, wejście bezpośrednio z ulicy, drugie wejście od strony podwórza, okna wychodzące na ulicę instalacja elektryczna (licznik zdjęty), instalacja gazowa odłączona (nieczynna), instalacja wodno-kanalizacyjna, c.o. oraz wc  w trakcie podpisywania umowy najmu Pani
Marlena Zaszewska
(22) 549 37 17
Najem czasowo wstrzymany
Chełmska 20 24,80 (w tym piwnica 8,10) Parter, wejście z ulicy, piwnica- wejście z lokalu Instalacja elektrycznazdjęty licznik, c.o., c.w., z.w., kanalizacja, w piwnicy zainstalowana miska ustępowa- instalacja ciśnieniowa, pomieszczenie w.c. nie spełnia warunków technicznych, stan dobry Lokal czasowo wstrzymany z najmu Pani
Agnieszka Dawidziuk
(22) 549-37-95

Okolska 3

lokal nr 8

18.47 Suterena, wejście przez klatkę schodową, okna na podwórko, podwórko zamykane Instalacja elektryczna zdjęty licznik, z.w., c.o., w.c., kanalizacja, do remontu lokal czasowo wstrzymany z najmu

Pani
Agata Łokaj-Kusior
(22) 549 37 18

Ksawerów 10 lokal nr 27 17,37 poddasze, z wejściem przez klatkę schodową od strony podwórza Inst. elektryczna(licznik zdjety, inst. kanalizacyjna, zw, cw, c.o., wc, lokal do remontu bieżącego
lokal przeznaczony do najmu 
Uchwałą nr 4394/2017
z dnia 17.05.2017 r.
Pani Agnieszka Dawidziuk (22) 549 37 95
Kwiatowa 22 lokal nr 3 8.00 parter, wejście przez bramę i klatkę schodową Inst. wod-kan, c.o., z.w., instalacja elektrycznazdjęty licznik, wc lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 2926/2016 z dnia 06.07.2016 r.; czasowo wstrzymany z najmu Pani Kamila Dmochowska (22) 549 37 13
Orężna 1 lokal nr 14
(z przeznaczeniem na magazyn, pomieszczenie gospodarcze) planowana sprzedaż budynku)
68,50 w tym 17,18 piwnica (piwnica wyłączona z najmu) parter+piwnica, wejście do lokalu z rogu budynku, witryny na ulicę Brak możliwości przywrócenia działania isnt. w lokalu, odcięte piony od zasilania wody, inst. elektryczn-licznik zdjęty, wc -niezgodne z przepisami budowlanymi -do likwidacji, brak wnetylacji, ogrzewania elektryczna zdemontowane; do remontu bieżącego, tynki pwinic częściowo zawilgocone, kraty zewnętrzne na drzwiach lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 5176/2017 z dnia 25.10.2017 r. Pani Agnieszka Dawidziuk (22) 549-37-95
Orężna 1 lokal nr 15
(z przeznaczeniem na magazyn, pomieszczenie gospodarcze) planowana sprzedaż budynku)
16.64 parter, wejście i witryny od ulicy Brak możliwości przywrócenie działania instalacji w lokalu, odcięty pion od zasilania wody, inst. elektryczna licznik zdjęty, wc-nie działające, brak ogrzewania; lokal do remontu bieżącego lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 5176/2017 z dnia 25.10.2017 r. Pani Agnieszka Dawidziuk (22) 549-37-95
Powsińska 17 lokal nr 10 (planowana sprzedaż budynku) 78.20 parter, wejście od ulicy, witryny na ulicę Inst. elektryczna-zdjęty licznik, do wymiany tablica licznikowa na koszt i staranie najemcy, inst. kanalizacyjna, zwinst. odłączona (pion), możliwość przywrócenia instalacji przez najemcę, krata stalowa zewnętrzna w oknie jest na częściach wspólnych budynku lokal przeznaczony do najmu Uchwałą nr 5176/2017 z dnia 25.10.2017 r.

Pani Agnieszka Dawidziuk

(22) 549-37-95

Puławska 10

lokal nr 75

99.04 parter, wejście i witryna od ulicy Inst. elektryczna zdjęty licznik, inst. kanalizacyjna, zw, cw, wc, c.o.szachty odkryte oraz ubytki gresu po wymianie rur, klimatyzator nieznany stan techniczny, kratki wentylacyjne do sprawdzenia przez najemcę, lokal do remontu, szyba w oknie pęknięta, krata zewn.w oknie od podwórza jest na częściach wspólnych budynku WYCOFANY Z KONKURSU Pan Paweł Sokołowski (22) 549 37 17
Pl. Rembowskiego 8 65.76 Parter, wejście z podwórka Instalacja elektryczna, wodno- kanalizacyjna, w.c., szczegółowy zakres prac remontowych niezbędnych do wykonania zostanie określony na etapie postępowania konkursowego. lokal czasowo wstrzymany z najmu

Pani

Agnieszka Dawidziuk

(22) 549-37-95

J. P. Woronicza 30 lokal nr 5 250,12 w tym powierzchni piwnicy 50,16 m2 Parter, 3 wejścia z tyłu budynku Lokal wyposażony w instalację elektryczną, w.c., kanalizację, c.cw., z.w., c.o., stan dobry, piwnica do remontu gruntownego najem czasowo wstrzymany z najmu

Pani

Agata Wąsak

(22) 549 37 13

 

ARCHIWUM