ODPRACOWANIE  DŁUGU

 

       ZGN Mokotów informuje o możliwości "odpracowania" zaległości w opłatach za lokal na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 5586/2014 Prezydenta m. st. Warszawy  z dnia 14 lutego 2014 r.  

 

  1.  Do programu mogą przystąpić osoby, które zajmują lub zajmowały lokal mieszkalny wchodzący w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego m. st. Warszawy i posiadają zadłużenie w opłatach za lokal mieszkalny.
  2.  Użytkownik lokalu może wskazać inne osoby, które będą wykonywać w jego imieniu i na jego rzecz usługi i prace.
  3. Informacje o pracach, które mogą być wykonywane przez dłużnika można uzyskać w siedzibie ZGN Mokotów przy ul. Irysowej 19  w pokoju nr 30.
  4. Rozliczenie ze wykonaną prace następuje w formie bezgotówkowej i dotyczy wyłącznie zaległości w opłatach.