Już od 3 grudnia 2019 r. mieszkańcy Warszawy znowu będą mogli zgłaszać swoje pomysły do budżetu obywatelskiego!
W ramach 7. edycji warszawiacy zdecydują o przeznaczeniu 83 111 363 zł

 

W czwartek, 23 kwietnia, Rada m.st. Warszawy zdecydowała o zmianie uchwały nr XI/218/2019 w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.

Zaktualizowany został harmonogram przebiegu bieżącej edycji budżetu obywatelskiego na 2021 rok. 

Terminy przeprowadzania budżetu obywatelskiego na rok 2021
1. Zgłaszanie projektów od 3 grudnia do 21 stycznia 2020 r.
2. Ocena projektów, w tym: od 22 stycznia do 24 czerwca 2020 r.
zamieszczenie w ESOG informacji o wyniku oceny projektów oraz przekazanie jej projektodawcy 24 czerwca 2020 r.
3. Odwołania od niedopuszczenia projektów do głosowania, w tym: od 24 czerwca do 14 sierpnia 2020 r.
- składanie odwołań od 24 do 30 czerwca 2020 r.
- rozpatrywanie odwołań od 24 czerwca do 14 sierpnia 2020 r.
- zamieszczenie w ESOG informacji o wyniku rozpatrzenia odwołania i przekazanie jej projektodawcy 14 sierpnia 2020 r.
4. Głosowanie mieszkańców m.st. Warszawy na projekty oraz ustalenie wyników głosowania, w tym: 1 do 30 września 2020 r.
- głosowanie mieszkańców m.st. Warszawy na projekty od 1 do 15 września 2020 r.
- ustalenie wyników głosowania od 16 do 30 września 2020 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania 30 września 2020 r.


Terminy pozostałych czynności w ramach budżetu obywatelskiego
1. Publikowanie w ESOG informacji o potencjalnych skutkach realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz społeczności lokalnej do 14 sierpnia 2020 r.
2. Wycofanie projektu przez projektodawcę do 17 sierpnia 2020 r.
3. Zgłoszenie przez mieszkańca mającego trudności z poruszaniem potrzeby głosowania poprzez przekazanie karty do głosowania przedstawicielowi Urzędu m.st. Warszawy od 24 sierpnia do 9 września 2020 r.

 


Pozostajemy do Państwa dyspozycji