W tej edycji budżetu partycypacyjnego, na realizację pomysłów mieszkańców przeznaczono ponad 61 milionów – dokładnie 61 419 912 zł. Zgłoszonych zostało 2 782 pomysłów, z czego pod głosowanie zostało poddanych 1808.

W 2018 roku zrealizowanych zostanie 881 pomysłów zgłoszonych przez 529 mieszkańców, za łączną kwotę 60 026 583 zł.
Swój głos oddało 117 381 osób (95% internetowo - 111 623, 5% z wykorzystaniem papierowych kart do głosowania - 5758).

Mieszkańcy Mokotowa w ramach budżetu partycypacyjnego mieli do rozdysponowania 5 800 000 zł. W wyniku głosowania do realizacji wyłoniono w naszej dzielnicy 90 projektów.

 

Gratulujemy pomysłodawcom zwycięskich wniosków.