W 6. edycji budżetu obywatelskiego, na realizację projektów mieszkańców przeznaczono ponad 83 miliony złotych.
Mieszkańcy zgłosili 2166 projekty, do etapu głosowania zostało zakwalifikowanych 1425 projektów dotyczących 18 dzielnic oraz poziomu ogólnomiejskiego (po raz pierwszy!). Mieszkańcy wybrali do realizacji 414 projektów.

Głosowało ponad 105 tys. warszawiaków.
W sumie oddanych zostało 106822 głosów, z czego 99% elektronicznie, a 1% z wykorzystaniem papierowych kart.

60% osób głosujących stanowiły kobiety, a 40% mężczyźni. Najaktywniejsi byli mieszkańcy Białołęki, Pragi-Południe i Wawra.

Najczęściej głosowały osoby w wieku pomiędzy 35 a 44 rokiem życia. Wśród głosujących 34% stanowili przedstawiciele tej grupy wiekowej.

Gratulujemy pomysłodawcom zwycięskich wniosków.