Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów zrealizuje w 2018 roku następujące projekty:

 
Tytuł: „Ławki i kosze na śmieci na Sielcach”
Lokalizacja: Szczegółowe lokalizacje zostaną uzgodnione na etapie realizacji. Lokalizacje w ciągach komunikacyjnych, w podwórkach, na skwerach i w parkach.
Opis: Projekt zakłada umieszczenie 60 ławek i 40 koszy na śmieci na obszarze Sielc.

W trakcie realizacji.


Tytuł: „Drzewa owocowe na Sielcach”
Lokalizacja: Dobrze nasłonecznione miejsce na terenie Sielc. Dokładna lokalizacja do wyboru wspólnie z ekspertem od sadów tradycyjnych oraz urzędnikami. Zarówno na terenach podlegających ZGN oraz WOŚ.
Opis: Projekt zakłada posadzenie 50 drzew owocowych starych gatunków (wiśni, jabłoni, grusz, śliw itp.) w rejonie Sielc. Drzewa owocowe pięknie kwitną na wiosnę, latem są źródłem pokarmu i siedliskiem dla owadów zapylających i ptaków, a jesienią niektóre gatunki zmieniają kolory liści i pięknie wyglądają ciesząc oko mieszkańców.

W trakcie realizacji.


Tytuł: „Bliżej natury - miejska oaza łącząca pokolenia”
Lokalizacja: Teren inwestycji znajduje się pomiędzy budynkami Gagarina 15, Gagarina 17, Sielecka 26 i Sielecka 28 oraz plac zieleni przy ul. Gagarina obok budynków numer 17, 15 i 13.
Zagospodarowane zostaną tereny zielone zlokalizowane przy budynkach i pomiędzy budynkami, ściany garaży, metalowe ogrodzenie pomiędzy budynkami Gagarina 15 i Sielecka 26 oraz plac zieleni przy ul. Gagarina obok budynków numer 17, 15 i 13.
Opis: Głównym celem przedstawianego projektu, jest stworzenie bogatej, barwnej kompozycji zieleni i miejsc odpoczynku dla szerokiego grona odbiorców - zwłaszcza rodzin z dziećmi oraz seniorów a także uwypuklenie pięknego krajobrazu otaczającego przestrzeń mieszkalną. Bogata i barwna szata roślinna zachęca do odpoczynku na świeżym powietrzu, spacerów czy sąsiedzkich spotkań.

W trakcie realizacji.


Tytuł: „100 wonnych bzów i jaśminów na Sielcach”
Lokalizacja: Teren Sielc - dokładna lokalizacja do wyboru wspólnie z ekspertem od krzewów oraz urzędnikami.
Opis: Projekt zakłada posadzenie 100 krzewów (bzów i jaśminów) na Sielcach.

W trakcie realizacji.


Tytuł: „Ogród francuski ozdobą Sielc”
Lokalizacja: trawnik wzdłuż budynku Gagarina 9
Opis: Duży trawnik porośnięty drzewami przy przystanku Iwicka na ul. Gagarina może stać się wizytówką Sielc.
Aktualnie jest niszczony przez bardzo dużą ilość osób wysiadających na przystanku zmierzających do pracy w okolicznych instytucjach oraz przez mieszkańców. Projekt proponuje stworzenie pięknego ogrodu francuskiego, który będzie ozdobą okolicy,ucieszy oko przechodniów i mieszkańców.

W trakcie realizacji.


Tytuł: „Skwer lokatorski”
Lokalizacja: Skwer Jolanty Brzeskiej przy ul. Iwickiej
Opis: Skwer lokatorski, to miejsce spotkań mieszkańców i uczniów pobliskich szkół.
Półkolista architektura ławek pozwala prowadzić spotkania lokatorskie, porady prawne oraz sprzyja spotkaniom towarzyskim.

W trakcie realizacji.


Tytuł: „Lepsza Bernardyńska - przebudowa wjazdu na osiedle”
Lokalizacja: ul. Starowieyskiego - łącznik między ul. Gołkowską a ul. Bernardyńską
Opis: Proponuje się przebudowę ulicy Franciszka Starowieyskiego polegającą na wyznaczeniu nowych miejsc do parkowania, remoncie chodnika, modernizacji oświetlenia oraz wykonaniu nowej zieleni drogowej.
Projekt przyczyni się do poprawy jakości przestrzeni publicznej w centralnej części dużego osiedla, a także poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych.

W trakcie realizacji.


Tytuł: „Chrońmy przyszły park przy Bernardyńskiej”
Lokalizacja: Pas ziemi wzdłuż wschodniej, południowej i zachodniej granicy terenu parku przy Bernardyńskiej (od strony zachodniej - krótki odcinek przy przedszkolu). Działka B 57/14.
Opis: Montaż tymczasowego ogrodzenia (ok. 270 m) wzdłuż zachodniej, południowej i wschodniej granicy parku przy ul. Bernardyńskiej. Ogrodzenie utrudniać ma dostęp do parku dzikim zwierzętom rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego, w szczególności dzikom.

W trakcie realizacji.

 

 

 

Aktualizacja: 19 IX 2018 r.