Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów zrealizował w 2018 roku następujące projekty:

 
Tytuł: „Ławki i kosze na śmieci na Sielcach”
Lokalizacja: Szczegółowe lokalizacje zostaną uzgodnione na etapie realizacji. Lokalizacje w ciągach komunikacyjnych, w podwórkach, na skwerach i w parkach.
Opis: W efekcie realizacji projektu zakupiono i zamontowano 27 szt. ławek oraz 19 szt. koszy na śmieci.

Prace zakończono.


Tytuł: „Drzewa owocowe na Sielcach”
Lokalizacja: Dobrze nasłonecznione miejsce na terenie Sielc. Dokładna lokalizacja do wyboru wspólnie z ekspertem od sadów tradycyjnych oraz urzędnikami. Zarówno na terenach podlegających ZGN oraz WOŚ.
Opis: Podczas realizacji projektu posadzono drzewa i krzewy liściaste następujących gatunków: Śliwa "Tophit", "Renkloda" "Althana", Jabłoń "Malrose", "Julie", "Bohemia".

Prace zakończono.


Tytuł: „Bliżej natury - miejska oaza łącząca pokolenia”
Lokalizacja: Teren inwestycji znajduje się pomiędzy budynkami Gagarina 15, Gagarina 17, Sielecka 26 i Sielecka 28 oraz plac zieleni przy ul. Gagarina obok budynków numer 17, 15 i 13.
Zagospodarowane zostaną tereny zielone zlokalizowane przy budynkach i pomiędzy budynkami, ściany garaży, metalowe ogrodzenie pomiędzy budynkami Gagarina 15 i Sielecka 26 oraz plac zieleni przy ul. Gagarina obok budynków numer 17, 15 i 13.
Opis: W ramach realizacji zdemontowano płotek, wyremontowano nawierzchnię, przestawiono i wyrównano obrzeża i krawężniki. Zamontowano: 4 ławki z oparciem, 2 szt. koszy na śmieci, trejaż, pergolę i tablicę informacyjną. Przeprowadzono pielęgnację istniejącej zieleni a także posadzono drzewa liściaste w formie piennej, krzewy liściaste, pnącza, byliny i rośliny zadarniające. Utworzono 925 m2 trawników dywanowych.

Prace zakończono.


Tytuł: „100 wonnych bzów i jaśminów na Sielcach”
Lokalizacja: Teren Sielc - dokładna lokalizacja do wyboru wspólnie z ekspertem od krzewów oraz urzędnikami.
Opis: W ramach realizacji projektu posadzono 65 szt. jaśminów i 50 szt. bzów.

Prace zakończono.


Tytuł: „Ogród francuski ozdobą Sielc”
Lokalizacja: trawnik wzdłuż budynku Gagarina 9
Opis: Realizację projektu podzielono na części: ogrodniczą i budowlaną. W części ogrodniczej wykonano sadzenie drzew i krzewów form liściastych, krzewów żywopłotowych. Teren objęty projektem obsadzono kwietnikami, bylinami i roślinami cebulkowymi a także wykonano trawniki. W części dotyczącej małej architektury powstało ogrodzenie z furtką, poidła dla ptaków i tablica informacyjna.

Prace zakończono.


Tytuł: „Skwer lokatorski”
Lokalizacja: Skwer Jolanty Brzeskiej przy ul. Iwickiej
Opis: Projekt podzielono na część ogrodniczą i budowlaną. W części ogrodniczej wykonano sadzenia drzew, krzewów liściastych, żywopłotowych. Obsadzono również teren bylinami oraz roślinami cebulkowymi. Podczas realizacji prac budowlanych powstały stoły, ławki, miejsca parkingowe dla rowerów wraz ze stojakiem, kosze na śmieci i tablica informacyjna.

Prace zakończono.


Tytuł: „Lepsza Bernardyńska - przebudowa wjazdu na osiedle”
Lokalizacja: ul. Starowieyskiego - łącznik między ul. Gołkowską a ul. Bernardyńską
Opis: Realizacja projektu stworzyła 10 miejsc postojowych, zmodernizowano oświetlenie oraz wymieniono nawierzchnię istniejącego chodnika.

Prace zkończono.


Tytuł: „Chrońmy przyszły park przy Bernardyńskiej”
Lokalizacja: Pas ziemi wzdłuż wschodniej, południowej i zachodniej granicy terenu parku przy Bernardyńskiej (od strony zachodniej - krótki odcinek przy przedszkolu). Działka B 57/14.
Opis: W ramach realizacji projektu powstało ogrodzenie z siatki leśnej, na słupkach stalowych, obsadzonych na cokole, furtka z samozamykaczem i kompletem słupków, zamków itp., brama dwuskrzydłowa z kompletem słupków, zamków i rygli.

Prace zakończono.

 

 

 

Aktualizacja: 21 XII 2018 r.