W III. edycji budżetu partycypacyjnego do podziału było 58 588 894 zł.

Zgłoszonych zostało 2 649 projektów (w pierwszej edycji 2 236 projektów, w drugiej edycji 2 333 projekty), do etapu głosowania zostało zakwalifikowanych 1 749 projektów dotyczących 18 dzielnic Warszawy.

Głosowało 128 406 osób (95% internetowo, 5% z wykorzystaniem papierowych kart do głosowania).

 W 2017 roku będzie zealizowanych 770 projektów.

Największa frekwencja: Żoliborz (10%), Wilanów (9,2%), Mokotów (9,0%).

Najwięcej projektów trafiło do realizacji w dzielnicy Mokotów (82).

Projektem o największej liczbie zdobytych głosów był projekt ?Kolejne 50 drzew dla Ursynowa", który uzyskał 3 068 głosów.

Najdroższy projekt (Bemowo - park Górczewski) na kwotę 814 861,00 zł.

Najtańszy projekt (Włochy budki dla ptaków) - 850,00 zł.

serdecznie gratulujemy !!!

 

Zwycięskie projekty, które są realizowane w 2017 roku przez Z  G  N  Mokotów:

 Tytuł: "Utworzenie małego parku przy ulicy Bernardyńskiej"
Lokalizacja: Teren pomiędzy ciągiem pieszo-jezdnym na tyłach bloków Bernardyńska 12, 10, 6 i 4 a Kanałkiem Czerniakowskim, ograniczony od wschodu drogą gruntową.
Opis: Utworzenie niewielkiego parku osiedlowego na niezagospodarowanym terenie działki przy ul. Bernardyńskiej. Projekt przewiduje oczyszczenie terenu z wszelkiego gruzu i zalegających elementów betonowych, pielęgnację istniejącej szaty roślinnej, wycinkę obumarłego drzewostanu, nasadzenie krzewów ozdobnych i bylin okrywowych, pokrycie ściezek nawierzchnią żwirową, umieszczenie w parku elementów małej architektury i tablic informacyjnych.
Stan realizacji: W trakcie realizacji.

W styczniu ZGN podpisał umowę z wyłonioną drogą przetargu nieograniczonego firmą na opracowanie inwentaryzacji zieleni oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W marcu, jeszcze na etapie szkicu projektu odbyło się spotkanie Zainteresowanych (Autorka wniosku, Projektanci, Inwestor) w celu ostatecznych uzgodnień. Na początku kwietnia odebraliśmy gotowy projekt i na jego podstawie trwa opracowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie. W ciagu najblizszych dni pojawi się ogłoszenie o terminie składania ofert.

Data aktualizacji: 10 IV 2017 r.

 

Tytuł: "Odświeżenie i zagospodarowanie zieleni"
Lokalizacja: kwartał ulic: Zakrzewska, Nowotorska, Stępińska, Chełmska
Opis: Projekt zakłada odświeżenie i aranżację wybranych terenów zielonych i zieleńców wraz z infrastrukturą (murki, płotki) na podwórkach sieleckich w kwartale ulic wymienionych powyżej.
Stan realizacji: W trakcie realizacji. Po spotkaniu z Autorką projektu, powstały założenia projektowe, niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie najkorzystniejszej oferty na dokumentację projektowo ? kosztorysową.

 

Data aktualizacji: 10 IV 2017 r.

 

Tytuł: "Plac Stępiński - miejsce odpoczynku i relaksu w miejsce zaniedbanego placu węglowego"
Lokalizacja: przejście między budynkami Chełmska 42/44  - Stępińska 4
Opis: Zmieniamy zaniedbany, dysfunkcyjny plac węglowy między budynkami Chełmska 42/44  - Stępińska 4 na Plac Stępiński - miejsce dla dzieci, młodziezy, rodziców, dziadków - mieszkańców Siedlec. Latarnie, ławki i zieleń zamiast nierównego, dziurawego asfaltu. Miejsce odpoczynku i relaksu, zamiast dzikiego substandardowego parkingu.
Stan realizacji: W trakcie realizacji.

1. Wystąpiono do Stołecznego Konserwatora Zabytków o wyrażenie zgody na zamontowanie oświetlenia na elewacji budynku.

2. Wystąpiono do INNOGY o warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dystrybutora.

3. Wystąpiono do Rady Dzielnicy Mokotów (do Wydziału Architektury i Budownictwa) z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy.

4. Na bazie opracowanych założeń projektowych ogłoszono zamówienie publiczne dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-   kosztorysowej na oświetlanie.

5. Odebrano dokumentację na zagospodarowanie przestrzenne pozostałych elementów wniosku.

6. W ciągu najbliższych dni ogłoszony będzie przetarg na realizacje zadania.

Data aktualizacji: 9 VIII 2017 r.

 

Tytuł: "Okno na skwer"
Lokalizacja: skwer w kwadracie ulic: Chełmska, Zbierska, Górska, Belwederska oraz siedziba hufca Warszawa-Mokotów, ul. Chełmska 50
Opis: Projekt zakłada przekształcenie szaro-burego, sieleckiego skweru w zielone, przyjazne, bezpieczne miejsce oraz wymianę okien i drzwi w siedzibie harcerskiego hufca.
Stan realizacji: W trakcie realizacji.

Po spotkaniu z Autorką wniosku określono szczegółowy zakres prac. W chwili obecnej trwają prace dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej. Po zakończeniu tych prac nastąpi renowacja krat. W międzyczasie odebrana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa na oświetlenie. Z pracami ogrodniczymi oraz montażem elementów małej architektury wkroczymy kończąc realizację wniosku.

Data aktualizacji:9 VIII 2017 r.

 

Tytuł: "Zróbmy sobie skwer na Sielcach"
Lokalizacja: rejon ulic Podchorążych, Iwicka, Badowska
Opis: Projekt zakłada urządzenie skweru znajdujacego sie pomiedzy ul. Podchorążych, Iwicka i badowską. W ramach projektu na skwerze zostaną ustawione ławki, trójkątny stół, kosze na śmieci oraz zasadzone drzewa owocowe (stare odmiany wiśni) a zamiast trawy posiany zostanie łan łąki kwietnej.

Stan realizacji: w trakcie realizacji.

Ogłoszony przetarg nie wyłonił wykonawcy, gdyż nie złożono ofert. Przystępujemy do kolejnej procedury zamówień publicznych.

Data aktualizacji: 9 VIII 2017 r.

 

Tytuł: "Drzewa owocowe na Sielcach"
Lokalizacja:rejon Sielec
Opis: Projekt zakłada posadzenie 50. dzrew owocowych starych gatrunków (wisni, jabłoni, grusz, sliw i t.pl.) w rejonie Sielc. Drzewa owocowe pięknie kwitną na wiosnę, latem są źródłem pokarmu i siedliskiem dla owadów zapylających i ptaków a jesienią niektóre gatunki zmieniają kolory liści i pięknie wyglądają ciesząc oko mieszkańców.

Stan realizacji: W trakcie realizacji.

Ogłoszony przetarg wyłonił wykoanwcę, z którym niebawem podpisana zostanie umowa.

 

Data aktualizacji: 9 VIII 2017 r.