Zwycięskie projekty, które są realizowane w 2017 roku przez Z  G  N  Mokotów:

 Tytuł: "Utworzenie małego parku przy ulicy Bernardyńskiej"
Lokalizacja: Teren pomiędzy ciągiem pieszo-jezdnym na tyłach bloków Bernardyńska 12, 10, 6 i 4 a Kanałkiem Czerniakowskim, ograniczony od wschodu drogą gruntową.
Opis: Utworzenie niewielkiego parku osiedlowego na niezagospodarowanym terenie działki przy ul. Bernardyńskiej. Projekt przewiduje oczyszczenie terenu z wszelkiego gruzu i zalegających elementów betonowych, pielęgnację istniejącej szaty roślinnej, wycinkę obumarłego drzewostanu, nasadzenie krzewów ozdobnych i bylin okrywowych, pokrycie ściezek nawierzchnią żwirową, umieszczenie w parku elementów małej architektury i tablic informacyjnych.
Stan realizacji: po uzyskaniu zgody środki finansowe oraz realizacja zadania przeniesiona została do 2018 roku.

Niemozliwość wyłonienia wykonawcy w kolejnych przetargach nieograniczonych skutkowało modyfikacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wyraźnie umotywowana prośba Autorki wniosku doytyczaca realizacji jej kolejnego, zwycięskiego (IV edycja) projektu w najkrótszym, mozliwym czasie skutkowała połączeniem projektów (III i IV edycji) i zakończenia ich realizacji w 2018 roku.

Stan realizacji: Inwestycję zrealizowano.

Tytuł: "Odświeżenie i zagospodarowanie zieleni"
Lokalizacja: kwartał ulic: Zakrzewska, Nowotorska, Stępińska, Chełmska
Opis: Projekt zakłada odświeżenie i aranżację wybranych terenów zielonych i zieleńców wraz z infrastrukturą (murki, płotki) na podwórkach sieleckich w kwartale ulic wymienionych powyżej.
Stan realizacji:  Inwestycję zrealizowano.

Data aktualizacji:21 XII 2017 r.

Tytuł: "Plac Stępiński - miejsce odpoczynku i relaksu w miejsce zaniedbanego placu węglowego"
Lokalizacja: przejście między budynkami Chełmska 42/44  - Stępińska 4
Opis: Zmieniamy zaniedbany, dysfunkcyjny plac węglowy między budynkami Chełmska 42/44  - Stępińska 4 na Plac Stępiński - miejsce dla dzieci, młodziezy, rodziców, dziadków - mieszkańców Siedlec. Latarnie, ławki i zieleń zamiast nierównego, dziurawego asfaltu. Miejsce odpoczynku i relaksu, zamiast dzikiego substandardowego parkingu.
Stan realizacji: Inwestycję zrealizowano.

Data aktualizacji: 27 XII 2017 r.

Tytuł: "Okno na skwer"
Lokalizacja: skwer w kwadracie ulic: Chełmska, Zbierska, Górska, oraz siedziba hufca Warszawa-Mokotów, ul. Chełmska 50
Opis: Projekt zakłada przekształcenie szaro-burego, sieleckiego skweru w zielone, przyjazne, bezpieczne miejsce oraz wymianę okien i drzwi w siedzibie harcerskiego hufca.
Stan realizacji: Zrealizowano.

Data aktualizacji: 19 XII 2017 r.

Tytuł: "Zróbmy sobie skwer na Sielcach"
Lokalizacja: rejon ulic Podchorążych, Iwicka, Badowska
Opis: Projekt zakłada urządzenie skweru znajdujacego sie pomiedzy ul. Podchorążych, Iwicka i badowską. W ramach projektu na skwerze zostaną ustawione ławki, trójkątny stół, kosze na śmieci oraz zasadzone drzewa owocowe (stare odmiany wiśni) a zamiast trawy posiany zostanie łan łąki kwietnej.

Stan realizacji: Zrealizowano.

Data aktualizacji:19 XII 2017 r.

Tytuł: "Drzewa owocowe na Sielcach"
Lokalizacja:rejon Sielec
Opis: Projekt zakłada posadzenie 50. dzrew owocowych starych gatrunków (wisni, jabłoni, grusz, sliw i t.pl.) w rejonie Sielc. Drzewa owocowe pięknie kwitną na wiosnę, latem są źródłem pokarmu i siedliskiem dla owadów zapylających i ptaków a jesienią niektóre gatunki zmieniają kolory liści i pięknie wyglądają ciesząc oko mieszkańców.

Stan realizacji: Zrealizowano.

Data aktualizacji: 20 XII 2017 r.