Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zrealizuje w 2016 roku nastepujące, zwycięskie projekty (złożone w 2015 roku):

Podstawa prawna
16 października 2014 r. Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz - Waltz podpisała zarządzenie nr 6699/2014 w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2016.

 


W ramach budżetu partycypacyjnego do podziału było ponad 51 milionów złotych.Zgłoszonych zostało 2333 projektów (w pierwszej edycji 2236 projektów), do etapu głosowania zostało zakwalifikowanych 1464 (w pierwszej edycji 1390) dotyczących 18 dzielnic Warszawy.

Głosowało ponad 172 395 warszawiaków (w pierwszej edycji 166 893).

Ogólna wartość zgłoszonych projektów to 374 880.798,55 zł, z czego realizowane będą 644 projekty, na ogólną kwotę prawie 50.441.840,00 zł.

Największe zainteresowanie głosowaniem odnotowano w dzielnicy Wesoła, gdzie udział w głosowaniu wzięło ponad 17% mieszkańców tej dzielnicy.

 Na kolejnych miejscach pod względem zainteresowania znalazły się dzielnice Mokotów (prawie 14%), Żoliborz (13,5%), Wola (prawie 13%).

 

 

 ZREALIZOWALIŚMY NASTĘPUJACE, ZWYCIĘSKIE WNIOSKI:

Tytuł: "Rewitalizacja zieleni osiedlowej"
Lokalizacja: Wnętrze osiedlowe pomiędzy ulicami Pieńkowskiego, Modzelewskiego, Smoluchowskiego, Al. Lotników.
Opis: Dosadzenie drzew i krzewów ozdobnych, przywrócenie zniszczonych trawników.

Tytuł: "Zadbane podwórka - zieleń, ławki, kosze"
Lokalizacja: Obszar ograniczony budynkami: Odyńca 57, 59, 61A, Gandhiego 6, 8, Al. Niepodległości 107/109, 111.
Opis: Projekt polega na rewitalizacji zaniedbanych trawników na czterech sąsiadujących ze sobą podwórkach osiedla Wierzbno i przekształceniu na jednym z podwórek asfaltowego placu w zieleniec, a także na ustawieniu brakujących w tej okolicy ławek i koszy na odpady.

Tytuł: "Latarnie na podwórkach - jasniej i bezpieczniej na Mokotowie"
Lokalizacja: Odyńca 57, 59, 61A, Gandhiego 6, 8, Al. Niepodległości 111.
Opis: Projekt zakłada instalację 9 niskich, energooszczędnych latarni (wraz z infrastrukturą techniczną), pasujących architektonicznie do oryginalnego charakteru okolicznej zabudowy (osiedle wpisane do gminnej ewidencji zabytków). Przemyślana lokalizacja latarni zapewni oświetlenie miejsc szczególnie ciemnych i narażonych na dewastacje, kradzieże, włamania. Latarnie oświetlą nową siłownię plenerową i tym samym pozwolą na ćwiczenia po zmroku.

Tytuł: "Zróbmy sobie skwer"
Lokalizacja: Górska/ Zbierska
Opis: projekt zakłada uporządkowanie terenu w zakresie umożliwającym korzystanie ze skweru.

Tytuł: "Urządzenie skweru Wierzbno"
Lokalizacja: Trawnik po zachodniej stronie Al. Niepodległości na odcinku ul. Bytnara i Malczewskiego, na przeciwko Polskiego Radia oraz wyznaczenie miejsc postojowych, ukośnych na odcinku Odyńca - Malczewskiego strona zachodnia.
Opis: projekt zakłada powstanie zielonego skweru z logo Wierzbna w miejsce zaniedbanej, zaśmieconej "łączki", szpecącej ważną arterię miasta tuż przy Al. Niepodległości. Dzielnica i osiedle zyska korzystny wizerunek, zaś mieszkańcy uzyskają ograniczenie smogu i hałasu dobiegającego z ruchliwej ulicy oraz mozliwość wypoczynku w zieleni.