Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zrealizował w 2016 roku nastepujące, zwycięskie projekty (złożone w 2015 roku):

Tytuł: "Rewitalizacja zieleni osiedlowej"
Lokalizacja: Wnętrze osiedlowe pomiędzy ulicami Pieńkowskiego, Modzelewskiego, Smoluchowskiego, Al. Lotników.
Opis: Dosadzenie drzew i krzewów ozdobnych, przywrócenie zniszczonych trawników.

Tytuł: "Zadbane podwórka - zieleń, ławki, kosze"
Lokalizacja: Obszar ograniczony budynkami: Odyńca 57, 59, 61A, Gandhiego 6, 8, Al. Niepodległości 107/109, 111.
Opis: Projekt polegał na rewitalizacji zaniedbanych trawników na czterech sąsiadujących ze sobą podwórkach osiedla Wierzbno i przekształceniu na jednym z podwórek asfaltowego placu w zieleniec, a także na ustawieniu brakujących w tej okolicy ławek i koszy.

Tytuł: "Latarnie na podwórkach - jasniej i bezpieczniej na Mokotowie"
Lokalizacja: Odyńca 57, 59, 61A, Gandhiego 6, 8, Al. Niepodległości 111.
Opis: Projekt zakładał instalację 9 niskich, energooszczędnych latarni (wraz z infrastrukturą techniczną), pasujących architektonicznie do oryginalnego charakteru okolicznej zabudowy (osiedle wpisane do gminnej ewidencji zabytków). Przemyślana lokalizacja latarni zapewniła oświetlenie miejsc szczególnie ciemnych i narażonych na dewastacje, kradzieże, włamania. Latarnie oświetliły nową siłownię plenerową i tym samym pozwoliły na ćwiczenia po zmroku.

Tytuł: "Zróbmy sobie skwer"
Lokalizacja: Górska/ Zbierska
Opis: projekt zakładał uporządkowanie terenu w zakresie umożliwającym korzystanie ze skweru. Zamontowano ławki, kosze a także nasadzono porzeczkę alpejską.

Tytuł: "Urządzenie skweru Wierzbno"
Lokalizacja: Trawnik po zachodniej stronie Al. Niepodległości na odcinku ul. Bytnara i Malczewskiego, na przeciwko Polskiego Radia oraz wyznaczenie miejsc postojowych, ukośnych na odcinku Odyńca - Malczewskiego strona zachodnia.
Opis: projekt zakładał powstanie zielonego skweru z logo Wierzbna w miejsce zaniedbanej, zaśmieconej "łączki", szpecącej ważną arterię miasta tuż przy Al. Niepodległości. Dzielnica i osiedle zyskała korzystny wizerunek, zaś mieszkańcy uzyskali ograniczenie smogu i hałasu dobiegającego z ruchliwej ulicy oraz możliwość wypoczynku w zieleni.