OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

 

ZGN Mokotów informuje, że w dniu 15 grudnia 2016r. Rada m. st. Warszawy podjęła Uchwałę nr XXXVIII/975/2016 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m. st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Ze środków finansowych mogą skorzystać m. in. wspólnoty mieszkaniowe z udziałem m. st. Warszawy w celu realizacji przedsięwzięć polegających na likwidacji starych pieców czy kotłów opalanych węglem i zastępowanie ich ciepłem systemowym, gazem lub energią elektryczną, usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów lub odpadów zawierających azbest, likwidacji zbiornika bezodpływowego wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej.

Termin składania wniosków dla osób planujących realizację inwestycji w roku bieżącym upływa w dniu 31 marca 2017r.