Najem lokali użytkowych (garaży, boksów motocyklowych i stanowisk postojowych w halach garażowych) na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy odbywa się na podstawie poniższych aktów prawnych:


- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 poz. 121),
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014 poz. 1490),

 oraz