W tym miejscu znajduje się wykaz lokali użytkowych (garaży, boksów motocyklowych i stanowisk postojowych w halach garażowych), które zgodnie z uchwałami Zarządu Dzielnicy zostały przeznaczone do najmu. Ogłoszenie o planowanych konkursach na najem poniższych lokali zostanie podane do pulicznej wiadomości po upływie co najmniej 21 dni od daty publikacji poniższych wykazów w zakładce "Postępowania - wszystkie".

Wykaz zwolnionych lokali użytkowych przeznaczonych do najmu:

Uchwała Nr 5643/2018 z dnia 24.01.2018 r. przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat zwolnionych garaży przy ul. Samochodowej 3,

Uchwała Nr 5561/2018 z dnia 10.01.2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat zwolnionych lokali użytkowych,