W tym miejscu znajdują się Uchwały Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przeznaczające do najmu lokale użytkowe w tym garaże, boksy motocyklowe oraz stanowiska postojowe do najmu na okres 3 lat.
Ogłoszenie o planowanych konkursach na najem  lokali wymienionych w wykazie, stanowiącym załącznik do Uchwały, zostanie podane do pulicznej wiadomości po upływie co najmniej 21 dni od daty publikacji poniższych Uchwał (link)

Uchwała Nr 341/2019 z dnia 27.02.2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat zwolnionych lokali użytkowych.

Uchwała Nr 352/2019 z dnia 27.02.2019 r. przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat zwolnionych garaży usytuowanych przy ul. Samochodowej 3.

Uchwała Nr 208/2019 z dnia 23.01.2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat zwolnionych lokali użytkowych oraz zmiany Uchwały nr 6963/2018 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 21.11.2018 roku w sprawie przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat zwolnionych lokali użytkowych.

Uchwały Nr 6963/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat zwolnionych lokali użytkowych.

Uchwała Nr 6712/2018 z dnia 3.10.2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat zwolnionych lokali użytkowych,

Uchwała Nr 6541/2018 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat zwolnionych lokali użytkowych,

Uchwała Nr 6504/2018 z dnia 16.08.2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat zwolnionych garaży,

Uchwała Nr 6282/2018 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat zwolnionych lokali użytkowych,

Uchwała Nr 6290/2018 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat zwolnionych garaży przy ul. Samochodowej 3,

Uchwała Nr 6032/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat zwolnionych lokali użytkowych,

Uchwała Nr 5877/2018 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat zwolnionych lokali użytkowych,

Uchwała Nr 5758/2018 z dnia 21.02.2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat zwolnionych lokali użytkowych,

Uchwała Nr 5643/2018 z dnia 24.01.2018 r. przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat zwolnionych garaży przy ul. Samochodowej 3,

Uchwała Nr 5561/2018 z dnia 10.01.2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat zwolnionych lokali użytkowych,