Wyniki Konkursu Dzierżawa Informacje dotyczące wynajmu garaży, boksów motocyklowych i

 stanowisk postojowych w halach garażowych:

 

 

na strone4

Poniżej szczegółowe informacje dotyczące postępowań

 

Konkursy ustne

  1. Ogłoszone konkursy ustne na najem garaży, boksów motocyklowych, stanowisk postojowych (warunki konkursu, formularz ofertowy)
  2. Komunikaty Komisji Konkursowej o zamknięciu konkursu ustnego na najem garaży, boksów motocyklowych, stanowisk postojowych w halach garażowych
  3. Wyniki konkursów ustnych na najem garaży, boksów motocyklowych, stanowisk postojowych w halach garażowych

Konkursy pisemne

Konkursy pisemne na dzierżawę nieruchomości zabudowanych:

  1. Ogłoszone konkursy pisemne na dzierżawę gruntów zabudowanych
  2. Wyniki Konkursu Dzierżawa
  3. Archiwum