Tytuł: "Remont chodnika pomiędzy ul. Ligocką a przejściem na ul. Kwiatową"

Lokalizacja: chodnik pomiędzy ul. Ligocką 2 a przejściem na ul. Kwiatowej 23.

Opis: wymiana zużytych i zniszczonych płyt chodnikowych stanowiących zagrożenie dla osób, które przechodzą w tym miejscu. Naprawa chodnika przyczyni się do znacznej poprawy komfortu korzystania z tego miejsca.

Prace zrealizowano.


Tytuł:  "Uporządkowanie terenu cz.1 pomiędzy ul. Gagarina, Czerską a Podchorążych".

Lokalizacja: wnętrze podwórzowe pomiędzy budynkami: Gagarina, Czerska, Podchorążych.

Opis: remont istniejącej piaskownicy na nową, z plandeką (zabezpieczenie przed zwierzętami), posadzenie żywopłotu, renowacja trawnika.

Prace zrealizowano.


Tytuł: "Uporządkowanie terenu cz.2 pomiędzy ul. Gagarina, Czerską a Podchorążych"

Lokalizacja: wnętrze podwórzowe pomiędzy budynkami: Gagarina, Czerska, Podchorążych.

Opis: wymiana trawników i żywopłotów na terenie, który był rozkopany po wymianie rur. Uporządkowanie terenów zieleni.

Prace zrealizowano.


Tytuł: "Niezapominajki do parku przy Bernardyńskiej"

Lokalizacja: teren pomiędzy blokami przy ul. Bernardyńskiej 12, 10, 6, 4 a kanałkiem Czerniakowskim.

Opis: nasadzenia bylin w parku przy ul. Bernardyńskiej, które wymagają stałej pielęgnacji, a których zasoby uzupełniane co roku będą tworzyły powoli ogród angielski wg pierwotnego zamysłu.

Stan realizacji: w związku ze zmianą zarządzającego terenem przekazano realizację zadania Zarządowi Zieleni m.st. Warszawa.


Tytuł: "Uporządkowanie terenu cz.3 pomiędzy ul. Gagarina, Czerską a Podchorążych"

Lokalizacja: wnętrze podwórzowe pomiędzy budynkami: Gagarina, Czerska, Podchorążych.

Opis: wymiana trawników i nasadzenia żywopłotów.

Prace zrealizowano.


Tytuł: "Rewitalizacja terenu zielonego przy Jadźwingów 22"

Lokalizacja: teren zieleni osiedlowej przy ulicy Jadźwingów 22.

Opis: sadzenie drzew, krzewów form naturalnych, sadzenie krzewów iglastych, obsadzenie kwietników trawami, regeneracja trawników, zakup i montaż ławek z oparciem, koszy na śmieci.

Prace zrealizowano.


Tytuł: "Latarnie między budynkami Obrzeżna 16, Jadźwingów 22, Kolady"

Lokalizacja: wnętrze podwórzowe pomiędzy budynkami Jadźwingów 22 i Obrzeżna 16.

Opis: ustawienie latarni wraz z podłączeniem, przy drodze wewnętrznej, na terenie między budynkami.

Prace zrealizowano.


Tytuł: "Siłownia plenerowa Kolady Jadźwingów"

Lokalizacja: teren zieleni pomiędzy budynkami: Kolady 1, Jadźwingów 20, Jadźwingów 22a, Jadźwingów 24.

Opis: ustawienie siłowni plenerowej na terenie zieleni osiedlowej pomiędzy budynkami wymienionymi w lokalizacji.

Prace zrealizowano.


Tytuł: "Podwórko przyjazne mieszkańcom (Obrzeżna 16, Jadźwingów 22)".

Lokalizacja: teren wnętrza podwórzowego pomiędzy budynkami Obrzeżna 16 a Jadźwingów 22.

Opis: stworzenie podwórka, na którym będzie można usiąść na ławce w otoczeniu zieleni w miłej atmosferze, gdzie dzieci będą mogły pobawić się w piaskownicy lub pojeździć na rowerkach, porysować kredą. Podwórka, na którym tętni życie.

Prace zrealizowano.


Tytuł: "Podwórkowa trampolina na Sielcach"

Lokalizacja: plac zabaw na podwórku między blokami przy Sieleckiej 3, 5, 7 oraz Stępińskiej 4 i 6/8.

Opis: zamontowanie trampoliny ziemnej, dodatkowych urządzeń zabawowych, doposażenie w ogrodzenie powiększające istniejący plac zabaw. Zakup i montaż ławki.

Prace zrealizowano.