Nr ref. 50/EU/18 nabór kandydatów na stanowisko: Podinspektor ds. lokali użytkowych - umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika

Wyniki postępowania

Warszawa dn. 13.11.2018 r.

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Podinspektor ds. lokali użytkowych - umowa o pracę na zastępstwo w związku usprawiedliwioną nieobecnością pracownika Nr ref.50/EU/18 w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Informujemy, że wpłynęły 2 oferty. W trakcie procedury naboru  wyłoniono kandydatkę:

Marię Raczko

Uzasadnienie wyboru:

W/w kandydatka spełniła wszystkie kryteria wymagane do pracy na stanowisku: Podinspektora ds. lokali użytkowych. Wyczerpująco odpowiedziała na wszystkie pytania zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazując się przy tym dobrą znajomością zagadnień merytorycznych niezbędnych do pracy na w/w stanowisku. Zdobyte doświadczenie oraz komunikatywność i kreatywność gwarantują wysoką przydatność do pracy w ZGN Mokotów.

 

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. lokali użytkowych

- umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika

w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • Prowadzenie kontroli, co do czasu trwania zawartych umów najmu i zapraszanie najemców do przedłużania umów.
 • Załatwianie podań, odwołań, interwencji dotyczących zagadnień związanych z pustostanami lokali użytkowych.
 • Przyjmowanie interesantów w sprawach związanych z zakresem obowiązków, rozpatrywanie spraw wnoszonych przez interesantów.
 • Sporządzanie sprawozdań, informacji.
 • Współpraca z Działem ds. Wspólnot Mieszkaniowych i Wspólnotami Mieszkaniowymi odnośnie lokali użytkowych będących własnością m.st. Warszawy.
 • Sporządzanie zestawień analitycznych zasobów
 • Udzielanie odpowiedzi w terminie na otrzymaną korespondencję.
 • Sporządzanie analiz i wykresów dotyczących lokali użytkowych.
 • Udzielanie oferentom pełnej informacji odnośnie lokali przeznaczonych do wynajęcia.
 • Współpraca z Działem Radców Prawnych w zakresie zagadnień związanych z lokalami użytkowymi.
 • Właściwe oznakowanie lokali przeznaczonych do wynajęcia.
 • Wykonywanie innych zadań związanych z działalnością Działu Najmu Lokali Użytkowych zleconych przez Kierownika Działu.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2018 r., poz. 1260),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • wykształcenie średnie,
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: Uchwały Rady m.st. Warszawy oraz Zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych oraz dzierżaw nieruchomości stanowiących własność miasta.
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird,
 • staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, w przypadku osób z wyższym wykształceniem staż pracy nie jest wymagany.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie Dzielnicy Mokotów. Praca w siedzibie na parterze i na piętrze. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Toaleta niedostosowana do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List Motywacyjny
 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej zawierające klauzulę Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów do dnia 07.11.2018 r. w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w zamkniętej kopercie w pokoju nr 16 pod adresem:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

02-660 Warszawa ul. Irysowa 19
z dopiskiem: Dział Spraw Pracowniczych - Podinspektor ds. lokali użytkowych nr ref. 50/EU/18 - umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.