Tytuł: "Trochę więcej zieleni na Starym Mokotowie"

Lokalizacja: ul. Madalińskiego na wysokości numerów 70/78, pomiędzy budynkami E, D, C

Opis: uzupełnienie zniszczonego trawnika, wymiana koszy na śmieci, nasadzenia bluszczu.

Stan realizacji: 20 kwietnia br. nastąpiło otwarcie ofert, będących wynikiem ogłoszonego przetargu. Oczekujemy na dostarczenie dokumentów wyłonionego tą drogą wykonawcy.

Wkrótce podpisanie umowy i rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia.